post-featured-image-88976.jpg

Обществено обсъждане: Атестират съдиите много по-рядко и по нови методи

Промени в наредбата за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд публикува Висшият съдебен съвет (ВСС) за обществено обсъждане. Промените са...
post-featured-image-87180.jpg

В атестационните комисии към съдилищата може да участват съдии с ранг по-нисък от този на атестирания магистрат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие становище на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), което касае част от правилата за избор на членовете на новите помощни атестационни комис...