post-featured-image-87180.jpg

В атестационните комисии към съдилищата може да участват съдии с ранг по-нисък от този на атестирания магистрат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие становище на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), което касае част от правилата за избор на членовете на новите помощни атестационни комис...
post-featured-image-87179.jpg

Замразиха бъдещите увеличения на щатовете за съдебните служители за тази година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши, че общият брой на съдебните служители в съдилищата няма да бъде увеличаван до края на настоящата година, извън одобрения към началото ѝ, освен ако...