post-featured-image-91072.jpg

Българските съдилища разгледаха близо 700 000 дела в пандемичната 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, специализираните, военните, окръжните, районните и административните съдилища за 2020 г., из...
post-featured-image-90255.jpg

Анкета на БИПИ за сигурността на информационните системи скара членовете на ВСС

Социологическо проучване за нагласите в съдилищата относно сигурността на информационните системи, които ползват, скара членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Въпросът бе предло...
post-featured-image-90207.jpg
Съдия Мария Попова, председател на Административен съд - София област

С промените в административното правораздаване касационните производства ще приключват в по-кратки срокове

През септември 2020 г. правителството предложи промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които продължават реформата в административното правораздаване. Целта е първоинстанционното оспорване...