post-featured-image-90405.jpg
Боряна Димитрова, член на ВСС:

Проблемите в съдебната система определят колко голяма следва да е реформата в нея

Госпожо Димитрова, Пленумът на ВСС одобри подготвения от Вас и г-н Шерджиев проект за реформа на съдебната карта, чрез модел 4. Изглежда, като че ли останаха празни пространства относно въпро...
post-featured-image-90171.jpg

Първи стъпки към модел 4: Районни съдилища стават териториални отделения

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие пътна карта и план за реформата в съдебната карта, след като преди 2 седмици избра мащабния модел 4, при който освен промени в подсъдността, с...