post-featured-image-91868.jpg

ВАС потвърди конфликт на интереси при директора на Столичната здравноосигурителна каса

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решение за конфликт на интереси по отношение на Гергана Андреева – Сотирова, директор на Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК). Това съобщи...
post-featured-image-91073.jpg

След близо 6 години: Обявиха два конкурса за административните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви два конкурса – за повишаване и за първоначално назначаване – в административните съдилища, след като това не беше правено от 2015 годи...
post-featured-image-90809.jpg

Георги Чолаков иска трансформация на щатове в подкрепа на административните съдилища в София, Пазарджик и Перник

Съдийската колегия предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) да оптимизира щатната численост на административните съдилища като съкрати по 1 длъжност за съдия в Административен съд – Ямбо...
post-featured-image-90102.jpg

Какви са резултатите от увеличението на таксите в касационното производство по АПК?

С бр. 77 на Държавен вестник от 18.09.2018 г. бяха въведени някои промени в Административно-процесуалния кодекс (АПК), като една от тях се изразяваше в увеличението на таксата за касация, уредена в чл....