post-featured-image-91988.jpg

Председателят на СРС и още 181 магистрати са допуснати до конкурса за административните съдилища

Председателят на Софийския районен съд (СРС) Александър Ангелов и още 181 магистрати са допуснати до конкурса за повишаване в административните съдилища. Това става ясно от публикувания на страницата н...
post-featured-image-91774.jpg

До 22 юни приемат документите на кандидатите за повишаване в НСлС

Решението на Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурс за повишаване и заемане на 5 (пет) длъжности „следовател” в Национална следствена служба е обнародвано в „Държав...
post-featured-image-91422.jpg

Конкурсът за младши следователи не е компрометиран

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие за сведение становището от конкурсните комисии по конкурса за младши следователи, обявен на 27 януари 2021 г., във връзка със сигнал по отношени...
post-featured-image-91261.jpg

Идеите на новите депутати за закриване на спецсъдилищата за малко да блокират конкурс във ВСС

Идеите на част от т.нар. „нови“ депутати от "Демоктатична България" и „Изправи се! Мутри вън!“ за закриване на специализираните съдилища и прокуратури за малко щеше да...
post-featured-image-91148.jpg

Припомнете си какъв беше казусът в конкурса за външно назначаване в административните съдилища от 2009 г.

Във вторник Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви конкурс за заемане на 31 свободни длъжности чрез първоначално назначаване в административните съдилища, след като това не беше правено...
post-featured-image-91073.jpg

След близо 6 години: Обявиха два конкурса за административните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви два конкурса – за повишаване и за първоначално назначаване – в административните съдилища, след като това не беше правено от 2015 годи...
post-featured-image-90696.jpg

Публикуваха класирането в конкурса за преместване в районните съдилища

Излезе класирането в конкурса за преместване в районните съдилища в страната. Свободните места са общо 11 - 4 са в Софийския районен съд, 2 в Районния съд в Пловдив и по 1 в съдилищата в Своге...
post-featured-image-90581.jpg

Кандидатите за преместване в районните прокуратури могат да подават документи до 19 март

Решението на Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурс за преместване и заемане на 9 длъжности прокурор в районните прокуратури е обнародвано в „Държавен вестник“. В срок от 0...
post-featured-image-90261.jpg

Съдия от Специализирания съд за малко не се класира в конкурса за апелативните прокуратури

Съдия Пламен Евгениев от Специализирания наказателен съд (СНС) за малко не успя да се класира в конкурса за апелативните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (...