post-featured-image-90986.jpg

Станаха ясни имената на допуснатите до конкурса за преместване в районните прокуратури

Висшият съдебен съвет (ВСС) публикува списъка с допуснатите кандидати до конкурса за преместване на 9 места в районните прокуратури. Процедурата бе обявена от Прокурорската колегия на 24 февруари, а...
post-featured-image-90696.jpg

Публикуваха класирането в конкурса за преместване в районните съдилища

Излезе класирането в конкурса за преместване в районните съдилища в страната. Свободните места са общо 11 - 4 са в Софийския районен съд, 2 в Районния съд в Пловдив и по 1 в съдилищата в Своге...
post-featured-image-90581.jpg

Кандидатите за преместване в районните прокуратури могат да подават документи до 19 март

Решението на Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурс за преместване и заемане на 9 длъжности прокурор в районните прокуратури е обнародвано в „Държавен вестник“. В срок от 0...
post-featured-image-90474.jpg

Обявиха конкурс за 9 места в районните прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви свободните места, които следва да бъдат обявени в конкурси за преместване и първоначално назначаване. Те са общо 32 и са в цялата страната....
post-featured-image-89302.jpg

Обмислят промени в реда за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на магистрати

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет (ВСС) обсъди на проведено чрез видеоконферетна връзка заседание предложения за промени в реда за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на...