post-featured-image-89256.jpg

ВАС отмени спорни текстове от наредбата за касовите апарати

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени текстове от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуе...