post-featured-image-89623.jpg

Промениха ГПК и ЗАНН в един ден

Малко преди ваканцията, депутатите окончателно приеха значителни промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Новите промени в ГПК целят...
post-featured-image-89558.jpg

Обективно невъзможно електронно правосъдие

На поредно свое заседание Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) подложи на обсъждане Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и нейните доработки, корекции и оптимизации, породени от безбро...
post-featured-image-89529.jpg

На първо четене: Одобриха възможността за електронни съдебни дела

Депутатите приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), свързани с възможността за електронни съдебни дела и получаването на съобщение и призовки по електронен път. Законоп...
post-featured-image-89501.jpg

Лекарският съюз подкрепя идеята за видеоконферентни дела и от болничното легло

Българският лекарски съюз (БЛС) подкрепи идеята на правителството за въвеждане на възможност за участие на страни по дела или свидетели, които имат невъзможност да присъстват в съдебната зала заради за...
post-featured-image-89451.jpg

Внесоха в парламента промените в ГПК за електронното правосъдие

Новите промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) с цел продължаване на съдебната реформа и последващи стъпки към въвеждането на изцяло електронно правосъдие, вече са внесени от Министерството на п...
post-featured-image-89240.jpg

Независим външен одит ще проверява параметрите и сигурността на ЕИСС

Външен одит от фирма, избрана на принципа на обществената поръчка, ще проверява сигурността на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Това реши в четвъртък Пленумът на Висшия съдебен съве...