post-featured-image-89276.jpg

Абсолютната давност е „минно поле“ в оборота и в гражданските отношения

Правилото за вечния длъжник Понастоящем срокът на давността може да се подновява многократно – осъждането и признанието на вземането прекъсват давността. Така изтеклият до датата на извършване...
post-featured-image-89219.jpg

И адвокатурата се противопостави на 10-годишната абсолютна давност

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС), наред с редица институции, огранизации, експерти и юристи, също се противопостави на идеята за въвеждане на 10-годишната абсолютна давност за дълговете на физически ли...
post-featured-image-89142.jpg

10-годишната абсолютна давност се „плъзна“ в Правна комисия на парламента

Промените в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които имат амбицията да сложат край на феномена, придобил популярност като „вечният длъжник“ с въвеждането на 10-годишна абсолютна дав...