post-featured-image-89140.jpg

Позиция на МС: Съдебен спор между гражданин и консулска служба в държава от ЕС се решава по местовъзникването му

При наличие на съдебен спор между гражданин и консулска служба от една и съща държава членка на ЕС, този спор следва да се решава на територията на страната, където е възникнал. Тази позиция на държава...
post-featured-image-87347.jpg

СЮБ със становище: Държавната измяна може да бъде основание за търсене на наказателна отговорност, когато деянията имат и криминален елемент

„За да се търси политическа отговорност от президента или вицепрезидента, Конституцията на Република България в чл. 103, ал. 1 посочва изричните основания - държавна измяна и нарушение на Констит...
post-featured-image-87061.jpg

КС пусна питането на президента дали правителството може да обявява епидемична обстановка

Конституционните съдии единодушно допуснаха искането на президента Румен Радев за установяване на противоконституционност на два текста в Закона за здравето, свързани с въведената на 14 май извънредна...