post-featured-image-91909.jpg

Генералният адвокат Bobek: Директивата за услугите се прилага за дисциплинарки срещу адвокати, които могат да засегнат способността им да предоставят правни услуги

Директивата за услугите се прилага за дисциплинарни производства, образувани срещу адвокати, чийто резултат може да засегне способността на тези адвокати да предоставят правни услуги. Такова е становищ...
post-featured-image-91870.jpg

СЕС каза какви са условията за упражняване на правомощията на националните надзорни органи във връзка с трансграничното обработване на данни

Съдът на ЕС посочи какви са условията за упражняване на правомощията на националните надзорни органи във връзка с трансграничното обработване на данни. На 11 септември 2015 г. председателят на Белги...
post-featured-image-91733.jpg

Съдът на ЕС излезе с решения по две преюдициални запитвания на Административен съд – Варна

Съдът на ЕС излезе с решения от 3 юни 2021 г. по две преюдициални запитвания, отправени от съдия Ралица Андонова по адм. дело №1868 по описа на Административен съд – Варна за 2019 г. и от тричлен...
post-featured-image-91709.jpg

СЕС се произнесе по спор в Генерално консулство на България във Валенсия

Регламент № 1215/20121 се прилага за целите на определянето на компетентността на съдилищата в ЕС да разгледат спор между български работник, който не изпълнява служебни задължения, свързани с упражняв...
post-featured-image-91688.jpg

ВАС пита СЕС по казус, свързан с ТЕЦ „Марица – Изток“ 2 и допустимите нива на замърсяване

Върховният административен съд (ВАС) отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) по искане на Сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ във връзка с администра...
post-featured-image-91671.jpeg

ВАС отправи преюдициално запитване до СЕС за допустимите ограничения на конкуренцията при възлагането на обществени поръчки

С определение от 28 май 2021 г. тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), Седмо отделение е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС), което цели да се изясни въ...
post-featured-image-91524.jpg

Заключение на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по въпроса за ролята на прокурора и европейската заповед за разследване

Компетентен ли е прокурорът да издаде европейска заповед за разследване в хода на досъдебното производство за извършване на следствени действия на територията на друга държава членка, когато съгласно б...
post-featured-image-91451.jpg

ВАС отправи питане до Съда на ЕС във връзка с дело срещу НАП за теча на лични данни

Върховният административен съд отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по казус, свързан с теча на лични данни от НАП. Запитването е отправено във връзка с  административно дело...
post-featured-image-91415.jpg

СЕС излезе с интересно тълкуване на обработването на личните данни, съдържащи се в червена бюлетина

През 2012 г. Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) публикува, по искане на Съединените американски щати и на основание издадена от властите на тази държава заповед за задържане,...
post-featured-image-91224.jpg

ВАС ще отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС по казуса с видеонаблюдението на изборите

Върховният административен съд ще отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз във връзка с казуса за видеонаблюдението на броенето на бюлетините и въвеждането на резултатите в протоколит...
post-featured-image-91195.jpg

СЕС: Само пренасочването на полет към близко летище не дава право на обезщетение с фиксиран размер

Само пренасочването на полет към близко летище не дава право на обезщетение с фиксиран размер. За сметка на това авиокомпанията трябва по своя инициатива да предложи на пътника да поеме разходите за пр...
post-featured-image-91175.jpg

Съдия Иво Хинов: Несъмнено срокът за приключване на едно досъдебно производство зависи от сложността на делото

Да има ли възможност за прекратяване на наказателното производство по дела, ако по досъдебното производство, от привличането на обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години или повече...
post-featured-image-91162.jpg

Назначаването на съдии от министър-председателя в Малта не противоречи на правото на ЕС

Национални разпоредби на държава членка, които предоставят на министър-председателя правомощие за вземане на решения за назначаване на съдии, като същевременно предвиждат участие на независим орган, на...
post-featured-image-91103.jpg

Генералният адвокат Juliane Kokott: Правото на ЕС не може да промени разбиранията за произход или брак в българските закони

Правото на ЕС не може да промени разбиранията за произход или брак в българските закони. Такова е становището на генералният адвокат Juliane Kokott по дело пред СЕС, образувано по питане на съдия Дecиc...
post-featured-image-90749.jpg

Защо видeонаблюдението на изборите е противоконституционно и в нарушение на ЕКЗПЧОС

На 15 март 2021г. касационен състав на Административен съд София – град (АССГ) постановява решение по жалба на коалиция „Демократична България - Обединение“ срещу съвместни Указания о...