post-featured-image-90883.jpg

ИВСС призова магистратите да подадат имуществените си декларации до 17 май

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) призова магистратите да подадат имуществените си декларации до 17 май. Съгласно чл. 175в, ал. 1, т. 2, вр. чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната...
post-featured-image-90708.jpg

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни от вторник в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или к...
post-featured-image-90483.jpg

Над двойно повече неподадени декларации пред КПКОНПИ за 2020 г.

Народното събрание прие годишния отчетен доклад на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за 2020 г. Докладът е предоставен на президента...
post-featured-image-89922.jpg

Търговците и ЮЛНЦ не подават нулева декларация през 2021г., ако такава е подадена миналата година

Агенция по вписванията напомни, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на д...
post-featured-image-88848.jpg

Новите декларации за несъвместимост за магистратите поставиха въпроси и пред Прокурорската колегия

Новите декларации за несъвместимост, които магистратите трябва да подават във връзка с промените в Закона за съдебната власт от януари т.г., с които за тях отпадна задължението за деклариране на членст...