post-featured-image-91774.jpg

До 22 юни приемат документите на кандидатите за повишаване в НСлС

Решението на Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурс за повишаване и заемане на 5 (пет) длъжности „следовател” в Национална следствена служба е обнародвано в „Държав...
post-featured-image-91073.jpg

След близо 6 години: Обявиха два конкурса за административните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви два конкурса – за повишаване и за първоначално назначаване – в административните съдилища, след като това не беше правено от 2015 годи...
post-featured-image-89302.jpg

Обмислят промени в реда за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на магистрати

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет (ВСС) обсъди на проведено чрез видеоконферетна връзка заседание предложения за промени в реда за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на...
post-featured-image-88668.jpeg

Девет административни съдии станаха върховни магистрати във ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) назначи за върховни магистрати деветимата административни съдии от страната, класирани над чертата в конкурса за съответните свободни места във Върховни...