"Правен свят" - Видео обзор (20.11.2020)

"Правен свят" - Видео обзор (20.11.2020)
Петър Антонов, журналист, снимка: "Правен свят"

Конституционният съд обяви за противоконституционни новите текстове в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), които дават възможност на органите на МВР да имат достъп до данните от мобилните устройства на гражданите, поставени под карантина. „Налице е непропорционален характер на предвидения от законодателя  и относим към конкретната хипотеза, уредена от  чл. 251б, ал. 2, изречение 3 ЗЕС, общ шестмесечен срок, приложим за всички случаи, налагащи запазване на трафични данни, независимо от вида на данните, специфичния кръг засегнати лица и независимо от особеностите на целите, за които тези данни се съхраняват. Дефинираната специална цел - принудителното изпълнение на задължителната изолация и болнично лечение на лица по чл. 61 ЗЗ, които са отказали или не изпълняват задължителната изолация и лечение, налага строго отграничаване както на лицата, спрямо които е приложима, така и определяне  на необходим и подходящ срок, съобразен с особеностите на предвидените в чл. 61 ЗЗ случаи", пише в решението на съда.

Решението е подписано с особено мнение от конституционните съдии Анастас Анастасов и Павлина Панова, според които достъпът до телефоните на гражданите заради COVID-19 не противоречи на правото на неприкосновен личен живот, а КС е надхвърлил пределите на конституционния контрол по същество.

10-годишната абсолютна давност за дълговете на физически лица окончателно бе приета от депутатите в петък с гласуването на второ четене на Закона за задълженията и договорите депутатите (ЗЗД). Давността не се прилага за вземания: от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357; за непозволено увреждане; за неоснователно обогатяване; за издръжка; за трудово възнаграждение; за обезщетения по Кодекса на труда, по повод приватизационна сделка, по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт. Депутатите гласуваха и „за“ спорната поправка, с която новите правила ще важат с обратна сила, записвайки в закона, че: „За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането“.

Невена Зартова е новият районен прокурор на София, реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Почти целият й трудов стаж е преминал именно в СРП, като прокурор Зартова освен зам.-административен ръководител, от 2019 година насам е изпълняващ функциите ръководител, след като Радослав Димов стана апелативен прокурор на София. Сред основните проблеми, с които тя поема ангажимент да се заеме, след като бе избрана за титуляр, са свързани с броя на върнатите дела, оправдателните съдебни актове, както и досъдебните производства с изтекъл срок по чл. 234, ал. 8 НПК, като контролът от страна на ръководството в тази насока, според нея може да се засили. „Считам че ръководството на Софийска районна прокуратура следва да демонстрира активност, ето защо и ако бъда избрана ще се старая да създам предпоставки за увеличаване случаите на самосезиране“, посочи прокурор Зартова.

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши и тази година да даде коледни премии на съдии, прокурори, следователи и служители. За целта ще са необходими общо 20 257 058 лева, като всеки магистрат ще получи по до една заплата и половина плюс ранг, а за специализираните магистрати до три заплати.

Всеки административен ръководител самостоятелно ще решава какъв размер на допълнителното възнаграждение да получава всеки магистрат и служител. Такова възнаграждение, както и в предходни години, няма да се получава при влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление и при окончателно решение за налагане на дисциплинарно наказание. Премия няма да има и  при повдигане на обвинение за извършено умишлено престъпление от общ характер до приключване на делото; при получаване на оценка „задоволителна“ на последната атестация; при висящо дисциплинарно производство до приключването му и при подаване на оставка при образувана дисциплинарка с предложение за налагане на наказание „освобождаване от длъжност“.

Убиецът на студента Андрей Моново – Джок Полфрийман – вече може напълно спокойно да напусне страната. Това става ясно от решение на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) Кремена Хараланова, Светослав Славов и Мира Райчева, с което се потвърждава акта на Административният съд София-град (АССГ) от януари т.г. Според върховните съдии към настоящия момент е налице нов факт от значение за делото по смисъла на чл. 142, ал. 2 от АПК, установен с приложеното окончателно определение на САС, с което „адресатът на принудителната мярка е условно предсрочно освободен от изтърпяване на остатъка от присъдата му“.

Както се заканиха, Полша и Унгария наложиха вето върху споразумението за дългосрочния бюджет на Европейския съюз до 2027 година и свързани с него пакет за помощ за преодоляване на пандемията, предаде Ройтерс. Действащото германско председателство на Съвета на ЕС обяви в понеделник, че посланиците на ЕС от двете страни са блокирали вземането на решение. За одобрението на бюджета е нужно съгласието на 27-те страни-членки. Полша и Унгария се противопоставят на обвързването на средствата със спазването на върховенството на закона. И към двете страни има критики за начина, по който правителствата се справят със съдебната система, медиите, а в някои случаи и с науката

Депутатите приеха на второ четене изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се урежда начинът на избор и статута на бъдещите делегирани европейски прокурори от България. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще извършва подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори, а не Пленумът на ВСС, както поискаха от левицата. Службата на европейския прокурор (EPPO) ще упражнява надзор, ръководи и наблюдава всяко разследване и наказателно преследване, което ще се предприема от европейските делегирани прокурори, като националната прокуратура няма да има правомощия за контрол. За европейски делегирани прокурори могат да кандидатстват и съдии, и прокурори, и следователи.

От 17 ноември (вторник) започват обучения за съдии и служители за новите функционалности в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Това обяви координаторът по проекта за изграждане и внедряване на програмата Вероника Имова. Мероприятията ще се провеждат два пъти в седмицата – вторник и четвъртък от 14 часа – през платформата Zoom. Видеата ще са достъпни в секция „Новини“ на ЕИСС и ще бъдат налични на запис до 1 месец, след излъчването им. Броят на посетителите, които могат да присъстват едновременно на обучението в онлайн платформата, е до 100 души. Както „Правен свят“ писа, ЕИСС бе спряна през септември за доработки заради поредица от оплаквания от различни съдилища в страната, че работата с новата платформа е затруднена. След решението на Съдийската колегия на ВСС за спиране масовото внедряване на ЕИСС във всички съдилища в страната, общо 40 съдилища заявиха желание да продължат да работят с нея.

Външен одит от фирма, избрана на принципа на обществената поръчка, ще проверява сигурността на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Това реши в четвъртък Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно. Възлагането на проверката бе по инициатива на Съюза на съдиите в България (ССБ), които поискаха да се разбере налице ли са при проверка на софтуерния код, работещ с базата данни, уязвимости, които сериозно компрометират сигурността; наблюдават ли се такива уязвимости в модулите на ЕИСС, чрез които системата работи с други регистри или информационни системи, както и с разработки на трети лица; подходяща ли е физическата инфраструктура за надеждна работа на системата. След дълъг дебат, кадровиците решиха, че такъв одит е напълно необходим, като междувременно припомниха, че относно разработването на системата тече паралелно и друга проверка.

Още по темата

Прокурорската колегия ще извършва подбора за европейски делегирани прокурори

Предишна новина

Обвиниха майката на двете дечица, убити жестоко в Сандански

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.