От понеделник започва приемът на документи по конкурса за повишаване в наказателните отделения на апелативните съдилища

От понеделник започва приемът на документи по конкурса за повишаване в наказателните отделения на апелативните съдилища
снимка:БГНЕС

На 31 юли 2021 г. /събота/, в 9:00 ч., в зала 272 и зала 292, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Централен корпус, Северно крило - ще се проведе писменият изпит в конкурса за първоначално назначаване в административните съдилища, съобщиха от ВСС.

Кандидатите ще се допускат в залата след представяне на лична карта и полагане на подпис в присъствен списък. Същите следва да спазват реда и условията за провеждане на писмените изпити, регламентирани в Раздел ІІІ на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Съгласно Наредбата, в изпитната зала няма да бъдат допускани кандидати с мобилни телефони, компютри или други технически устройства, както и не се разрешава ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика. В тази връзка явяващите се на изпита кандидати следва да носят нормативни актове без такива приложения или при наличие на такава практика същата да е ограничена по начин, непозволяващ ползването й.

Писменият изпит ще се проведе при съобразяване на действащите противоепидемичните мерки, както и при съблюдаване заповедите на министъра на здравеопазването относно използването на лични предпазни средства.

От 28 юни 2021 г. (понеделник) започва приемът на документи по конкурс за повишаване в длъжност и заемане на 19 (деветнадесет) длъжности „съдия“ в апелативните съдилища-наказателно отделение, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 24/22.06.2021 г., съобщиха от кадровия орган.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ (бр. 53 от 25 юни 2021 г.)  до 09 юли 2021 г., включително, кандидатите могат да подават заявления за участие в конкурса.

С оглед спазване на въведените към момента противоепидемични мерки в страната и в случай, че същите се запазят, е препоръчително заявления за участие да се подават по електронен път, с квалифициран електронен подпис на имейл адрес – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка), в деловодството на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ №12).

Заявления, подадени след горепосочения срок, не се разглеждат. При подаване на заявление по пощата, определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер при публикуване на списъка за допустимостта по конкурса. Необходимо е в заявлението за участие кандидатите да посочат актуален телефон за контакт, с оглед необходимостта от обратна връзка с тях, в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката.

Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Важно/Конкурсни процедури/Правила и образци на заявления, както и в раздела на конкурса. Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г. към документите за участие кандидатите прилагат копие от 3 акта, избрани от тях, които следва да опишат в заявлението си.

Още по темата

КПКОНПИ отговори на "Антикорупционния фонд" за случая с Веселин Денков

Предишна новина

Цацаров: Не съм разговарял с бившия народен представител Яне Янев по повод производствата срещу Веселин Денков никога и никъде

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.