Кандидатите за младши магистрати имат 14 дни за подаване на заявления за конкурса

Кандидатите за младши магистрати имат 14 дни за подаване на заявления за конкурса

"Държавен вестник" ще обнародва обявата за конкурс за младши съдии, прокурори и следователи на 02.02.2021 година. Кандидататите ще имат 14-дневен срок от 03.02.2021 г. до 16.02.2021 г., включително, за подаване на писмено заявление за участие, съобщиха от Висшия съдебен съвет. С оглед спазване на въведените противоепидемични мерки в страната, заявления за участие се подават само по пощата чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка), в деловодството на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12. Заявления, подадени след срока, не се разглеждат.

При подаване на заявление по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Чрез известието за доставяне (обратната разписка) кандидатите ще получат информация, че документите им са входирани в деловодството на Висшия съдебен съвет. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер, по всеки един от конкурсите, при публикуване на списъците за допустимостта, по реда на чл. 182, ал. 2 от ЗСВ. Необходимо е в заявлението за участие кандидатите да посочат актуален телефон за контакт, с оглед необходимостта от обратна връзка с тях, в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката.

При участие в повече от един от обявените конкурси за младши магистрати, кандидатите следва да представят пълен комплект с документи за всеки един от тях. Дипломата за завършено висше образование по специалността „Право", удостоверението за придобита юридическа правоспособност и трудова/служебна и/или осигурителна книжка, които изискват нотариална заверка, следва да бъдат представени с оригиналните заверки при участие в един от обявените конкурси, а в случай на участие в повече от един се представя копие на същите за всеки следващ конкурс.

Допълнителна информация, както и образци на документи, ще намерите на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел „Важно/ Конкурсни процедури/ Конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“.

Още по темата

КЗЛД отбелязва Деня за защита на личните данни с редица инициативи

Предишна новина

Прокурори и следователи дариха нови два апарата за плазмафереза - този път на болници в Плевен и Стара Загора

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.