Камен Каменов е новият районен прокурор на Враца

Камен Каменов е новият районен прокурор на Враца
Районна прокуратура-Враца

Новият районен прокурор на Враца се казва Камен Каменов. Това реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Прокурор Каменов към настоящия момент е зам.-ръководител на обвинението и негов и.ф. административен ръководител.

„Мотивацията ми за заемане на длъжността почива на дългогодишния ми стаж в системата на прокуратурата, на професионалната ми ангажираност в конкретната работа по множество наказателни дела и на натрупания административен опит в управлението на РП-Враца като заместник на административния ръководител, заместнмк-районен прокурор. Опит, който считам, че би бил полезен в настоящия момент, с оглед предстоящото оптимизиране на структурите на районните прокуратури и тяхното организационно трансформиране в една обособена, активно работеща и обединена прокуратура, способна ефективно да изпълнява своите задачи и функции“, посочи относно мотивацията си кандидатът.  

Голяма слабост не само за РП-Враца, но и за останалите районни прокуратури в региона, е медийната политика. „Трябва да се поработи повече в тази посока. Ще изготвяме прессъобщения за всяко дело с медиен интерес и ще взимаме участия и в брифинги, по време на които ще разясняваме позицията на прокуратурата по определени казуси“, каза прокурор Каменов.

Сред позитивите в дейността на РП-Враца той посочи спазването на законовите срокове за произнасяне от прокурор, създаване на екипния принцип при разследване на някои дела, представляващи фактическа и правна сложност и постигнатите добри резултати, организацията по дела срещу лица с повече досъдебни производства, която ведно с вземането на адекватни мерки за неотклонение носи ползи за разследванията и намаляването на броя на делата, липсата на върнати от съда обвинителни актове в две последователни години, малкият брой оправдателни присъди и решения по внесени обвинителни актове - 5 за 2019г.

“След стартиране на окрупняването периодично на тримесечие ще се осъществява мониторинг и ще се анализират данните за натовареността, с оглед преценка необходимостта от промяна, водеща до изравняване степента на натовареност на прокурорите в РП и ТО. Същевременно, ще се цели ефективното използване на електронния документооборот между окрупнената прокуратура и нейните ТО и занижаване на необходимостта от физическото пренасяне на документи на хартиен носител. За целта преимуществено входящо/изходящите документи ще се сканират и прикачват в УИС 3 или ще се изпращат на електронната поща на РП-Враца, съответно ТО”, посочи още той.

„В заключение, предвид констатираните по-горе положителни страни и слабости в дейността на РП-Враца, считам, че следва да бъдат набелязани следните постижими цели за нейното бъдещо развитие и мерки за тяхното оптимално постигане в контекста на нейната предстояща организационна оптимизация. Убеден съм, че на първо място, следва да бъде отстоявана нейната независимост, като част от съдебната власт, посредством осигуряване на достатъчно гаранции за ненамеса във вътрешното убеждение на прокурорите и на разследващите органи и подчинението им само на закона; чрез създаване на условия за непротиворечиво и предсказуемо изпълнение на задълженията и правомощията на прокурорите в една нормална и спокойна работна среда. За целта считам, че е нужно осъществяването на приемствеността и надграждането на постигнатото през годините“, завърши кандидатът.

В коментарите си към кандидата и концепцията му Светла Бошнакова, Евгени Иванов и Йордан Стоев споделиха отлични впечатления от работата на прокурор Каменов дотук, както и факта, че е успял да се справи с управлението на такава тежка прокуратура, дори в качеството си на и.ф. Накрая, единодушно Камен Каменов бе избран за районен прокурор на Враца.

Още по темата

Ваксинираните с втора доза в Сърбия ще имат намаление на билети за театър и фестивали

Предишна новина

Делото НДК: "Невинен" за Боршош по всички обвинения и 3 години условно за Валентин Кръстев

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.