49 Коментара

 1. 9
  Декан | нерегистриран
  6
  -5

  Всички изпити да са в университета. Строго и с подбор. И тук да е най-големият контрол. Който излезе, може да е всякакъв, и без тази тапия наречена правоспособност. Юрисконсулт или адвокат може веднага след получаване на дипломата, за другото само някакъв юридически стаж. Останалото да реши пазара. А не колегии да решават кой може да стане и кой не може. То така, както се вижда, пуснаха корен и не дават нищо да расте

 2. 8
  АТЕСТАЦИОННИ ИЗПИТИ ЗА НОТАРИУСИ И ЧСИ-ТА | нерегистриран
  13
  -12

  Атестирането следва да е под формата на изпит!

  Удачно бешенапример на сегашния изпит за нотариуси да бяха изпитани и вече вписаните-с цел атестационна проверка на знанията.

  Подготвения не се страхува от изпит!

  Ежегодно следва да се провежда атестационен изпит за нотариуси и ЧСИ-та . При издържане на изпита продължаваш дейността. При провал-се отнема правоспособността, поради некомпетентност. Ние сме убедени,че всички ще издържат изпита, но Ленин е казал ,че проверката е Висша форма на доверие(Ленин В.И, Събрани съчинения, том III, стр. 423, ред 12-отгоре).

  Важно е изпитът-атестация да се провежда от комисия , извън съсловните им организации. Например комисия от действащи съдии и адвокати-с цел обективност да изпитва атестационно нотариуси и ЧСИ-та!

 3. 7
  | нерегистриран
  8
  -9

  Отлично предложение!

 4. 6
  ей | нерегистриран
  9
  -8

  не разбра ли, че няма да станеш ЧСИ

 5. 5
  до автора | нерегистриран
  8
  -6

  Няма да стане!

 6. 4
  номинации | нерегистриран
  9
  -3

  Предлагам, за шеф на комисията за атестация на ЧСИ-тата -някой човечец прогонен от дома си, особено при ситуация без да има дългове(справка предавеното на битиви от 2017 за мошенничесдката схема-как без да имаш дългове ставаш дслъжник).

  А за шеф на комисията по атестации на нотариуси -редно е, с цел обективност шеф да е човек загубил имота си, озавал се без имот изненадващо, но без да извършва каквато и да е сделка. Или лице, извършило сделка-купил имот, дал едни пари, но сделката се оказала нищожна.

 7. 3
  Красимир Моллов | нерегистриран
  9
  -5

  До коментар "така така": Тази тема не е създадена от мен,така,че не е уместно да се намесва моето име,тъй като не е по същество на темата. ПО СЪЩЕСТВО НА ТЕМАТА: Поздравявам автора за инициираната тема за обсъждане -точно ,ясно и аргументирано мнение,а и обществено значимо.Работя редовно с доста ЧСИ и нотариуси.Болшинството са професионалисти,но има и прекалено много "черни овце"."Черните овце" си ги знаят и в двете камари.

 8. 2
  ЧСИ | нерегистриран
  4
  0

  По-добре ЛордУ, все пак е доктор, милорд, мейди и ....

 9. 1
  Така така | нерегистриран
  8
  0

  Предлагам за Председател на Комисията Краско Молловъ.

 10. 0
  | нерегистриран
  16
  -7

  Предлагам независим орган, извън нотариалната камара, респективно, извън камарата на ЧСИ-тата, по предварителни и ясни критерии да извършва периодично атестиране за тяхната дейност-за тази цел ще са необходими леки изменения в съответните закони-за ЗННД, и ЗЧСИ. Атестирането трябва да бъде от орган, или от лица с правомощие да атестират извън камарите (предлагам да е от комисия от действащи магистрати, адвокати, университетски преподаватели в съответната област) с цел обективност.  Напомням,че магистратите са подложени на редовно периодично атестиране.

  Нотариуси и ЧСИ-та не са над съдиите. Нотариусите и ЧСИ-тата вършат държавно делегирана дейност, и държавата следва да упражнява постоянен контрол върху тяхната квалификация, чрез атестиране, подобно на атестирането на магистратите. Защото това е в интерес на правната сигурност-че тези държавно делегирани дейности се вършат от подготвени лица, а подготвения не се страхува от атестиране.

  Например-при нотариусите-да се провежда проверовъчен изпит по Граждански процес, на случаен принцип да се проверяват нотариалните актове, дали не са копи пейст от правноинформационни системи, нотаилна дейност при по сложни казуси , срочността на връчването на нотариалните покани, точността при събирането на таксите и тн.

  При ЧСИ-тата пък да се проверяват освен актовете издадени от ЧСИ-тата, и освен периодичен изпит, да се проверяват и броят на жалбите на гражданите, които са уважени от съда, и причините за незаконната дейност на ЧСИ-та(уважена жалба на гражданин е точно това). Напомням,че при прокурорите , при съдиите се проверяват броят на отменените актове. Също така, ако се окаже,че има ЧСИ-та редовно "губещи" дела в съда, при жалби на граждани по чл. 435, законодателят да даде възможност атестационната комисия да може да внася пр едложение до Министъра на правосъдието, за отнемане на правоспособността поради некомпетентност.

  Така , както ако магистрат не издържи атеестацията може да бъде уволнен, или да е спънка при конкурсите за повишаване.

  ЧСИ-та и нотариусите над магистратите ли са,че са така законодателно пазени, че не е предвиденоа атестация, и загуба на правоспобоност при провал при атестирането.

  Разбира се, при положителна атестация ЧСИ-та и нотариусите ще могат да продължават дейността си, като следва да бъде предвиденаа периодичност и ритмичност на атестациите(каквито ги има за магистратите)

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.