Единната информационна система за противодействие на престъпността става публична

Единната информационна система за противодействие на престъпността става публична
снимка:БГНЕС

Промени в Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), внесени от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане, са на път да я направят публична.

Измененията идват във връзка с промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и по-конкретно чл. 384 ал. 4 от него. През 2020 г. в ЗСВ беше уредена възможността за публичен достъп по смисъла на чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до информацията, която се съдържа в ЕИСПП и има характер на обществена информация по чл. 2, ал. 1 ЗДОИ.

Преди законовата промяна такава възможност не беше предвидена и в закона съществуваше празнота. Чрез допълнението на чл. 384 в ал. 4 ЗСВ се направи съответното допълнение относно материята, свързана със създаването и ползването на ЕИСПП, като се осигурява достъп до извадка от данните, съдържащи се в нея, която представлява обществена информация и може да се предоставя по реда и начина, определени с Наредбата по чл. 378, ал. 4 ЗСВ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

„Към настоящия момент в ЗДОИ е предвидено ограничение на правото за достъп до обществено информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, единствено когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в предвидени от закон случаи. Същевременно от анализа на действащата нормативна уредба по отношение на обществената информация се установява празнота, поради което субективното право на достъп до обществена информация по реда на чл. 4 ЗДОИ не може да се реализира в пълна степен, така както е регламентирано на европейско равнище. Целта на предложения проект е да се предвидят и съответните нормативни изменения в Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление No 262 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 2014 г.), като подзаконовият нормативен акт се съобрази с уредбата, предвидена в ЗСВ“, пише в мотивите на правосъдния министър Десислава Ахладова.

Още по темата

След протестите в Русия: Международни критики за посегателство срещу правовата държава

Предишна новина

Екстрадират българин в Испания, заловен с наркотици за 1 405 440 евро

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.