Съдия и двама обвинители, кандидати за европейски делегирани прокурори, се отказаха

Съдия и двама обвинители, кандидати за европейски делегирани прокурори, се отказаха
снимка:БГНЕС

Приключи изслушването на първите кандидати за европейски делегирани прокурори. Желаещите първоначално бяха 35, но в началото на заседанието на Прокурорската колегия стана ясно, че трима от тях са се отказали. Единият е съдия - Светомир Бабаков от Асеновград, а другият е Йорданка Дачева – Толева - прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас. Третият отказал се е Светослава Пенчева-прокурор в Районна прокуратура - Пловдив. В процедурата участва и още един съдия - Христо Крачунов - съдия в Софийски районен съд (СРС).

„Бъдете спокойни. Това не е изпит, а просто изслушване. Приемете го за интервю и събеседване, тъй като ние нямаме съмнения във вашата професионална компетентност.Трудността е при толкова добри кандидати да излъчим и да предложим най-добрите на Европейската прокуратура“, откри изслушването главният прокурор Иван Гешев.

Местата за европейски делегирани прокурори от България са общо десет. За председател и член на изборната Комисия по подбор у нас бе избран чрез жребий Пламен Найденов, а за редови членове - Светлана Бошнакова, Огнян Дамянов. Според предварителния график, на 10 февруари трябваше да бъдат изслушани десет от кандидатите, следващите изслушвания са на 11, 12 и 13 февруари. В рамките на 10 минути, магистратите представят кандидатурата и мотивите си за участие в процедурата, ще отговарят на поставените от членовете на Прокурорската колегия на ВСС въпроси, както и на тези постъпили по реда на чл. 11 от Правилата. След извършване на подбора, Прокурорската колегия на ВСС уведомява Европейския главен прокурор чрез Министъра на правосъдието, за излъчените кандидати. Последната дума при назначаването ще е на Колегията на европейските прокурори, която ще одобрява кандидатите.

Първа пред кадровиците се представи Анна Алексова - прокурор в СГП, към момента е командирована в Апелативна прокуратура-София. Кариерата й започва в Районна прокуратура-София и е преминала почти изцяло в държавното обвинение. Работила е и като разследващ полицай.„Към онзи момент всеки от колегите разглеждаше всякакви дела, докъм 2005 година се промени това положение. До този момент съм наблюдавала икономически и криминални дела. В момента съм разпределена в звеното, което осъществява надзор на наблюдаваните дела срещу финансовите интереси на ЕС. Останала съм с впечатлението, че европейският делегиран прокурор ще е разследващ прокурор, няма да се свежда работата до даване на указания и очакване за работата на разследващите полицаи и следователи. Мисля, че това е много полезно решение и считам, че и в България може да се помисли за такава фигура на разследващ прокурор. Много ми се иска да опитам и да участвам в това начинание, което е ново дори на нивото на ЕС“, заяви тя. На въпрос за трудностите, които си представя, че би срещнала, ако бъде избрана, кандидатът отговори, че би се затруднила най-вече заради факта, че много често тези, които кандидатстват по европрограми използват пълномощници и други лица, които да работят с документите в процедурите, което би могло да доведе до затруднения в доказването на умисъл при даден заподозрян.

Втора пред Прокурорската колегия се яви Бисерка Стоянова - следовател в Национална следствена служба. През развитието на професионалната й кариера се е занимавала най-вече с икономически престъпления. Работила е и по разследване на дела за изпиране на пари. „Възлагано ми е от директора на НСлС да провеждам разпити чрез видеоконферентна връзка, основно по молби за правна помощ. Провеждала съм разследвания за корупция, измама, стопански престъпления. Основната част от разследванията, които са ми били възлагани, предвид специализацията на отделите, са били основно за данъчни престъпления и изпиране на пари. Последната тема може би е основната, която представлява най-голям професионален интерес за мен“, посочи кандидатът. Тя бе попитана дали ще съумее да се справи с изготвянето на обвинителни актове и участието в съдебни процедури, след като до момента е работила единствено в следствените органи. „Смятам, че нашите възможности за преценка и анализиране на доказателства ни дава възможност и за изготвяне на обвинителни актове. Самата съдебна процедура – ще положа усилия от моя страна да съм подготвена за участие в тях“, отговори Стоянова. Главният прокурор от своя страна посочи, че няма съмнение в качествата на кандидата, но я попита защо  в личен аспект е решила да се яви в процедурата. „Моята лична мотивация се определя от самата структура и функциите на европейските делегирани прокурори. Несъмнено това са прокурори по националното законодателство. Част от дейността, която харесвам и работата, която работя толкова години няма да бъде оставена настрани. В личните ми мотиви е и именно новите форми, които ще предложат за взаимодействие с подпомагащи делегирани прокурори от други държави. Следя отдавна европейското право и тази нова структура се явява интересна за мен. Човек трябва да е активен и да променя средата“, отговори следователят.

Божидара Ганева-Димова - прокурор в СРП беше третият представил се кандидат. Тя изтъкна, че владее перфектно юридически английски и се стреми да се усъвършенства постоянно в знанията и уменията си. В момента прокурор Данева-Димова е командирована в СГП и също работи основно по дела за икономически престъпления. Явява се по съдебни дела от компетентността на СГП и въззивни производства. „Прецизна съм в работата си. Организирана съм, взимам бързо решения и мога да работя под стрес. С лекота използвам технологичните иновации в ежедневието си. Сътруднича си и с колеги от други държави, когато се касае за правна помощ. Харесвам работата си, но Европейската прокуратура дава една рядка възможност да работя за защита финансовите интереси на гражданите на ЕС. Ако бъде избрана, ще работя законите да се прилагат еднакво и вярвам, че моите умения и качества ще допринесат за развитието на тази нова структура и за мен ще бъде чест да стана част от нея“, посочи кандидатът. Тя бе попитана и какво от опита си в българската прокуратура би могла да използва, ако евентуално бъде избрана в процедурата. Прокурор Ганева-Димова отговори, че опитът й с икономическите престъпления обичайно касае и трансгранични престъпления. „Следя актуалната съдебна практика. Уменията, които съм придобила при разследването на данъчни престъпления, също са безценни“, допълни тя.

Бойко Калфин - прокурор в ОП – Кюстендил и следователят Бойко Атанасов бяха последните  изслушани кандидат в първата част на деня. Калфин изтъкна пред кадровиците опита си в работата по икономически дела и за данъчни престъпления, както и практиката си в международното правно сътрудничество.

Изслушванията продължиха в 14:00ч. с представянето на Венцислав Фердинандов - прокурор в Специализираната прокуратура.

Още в началото на продължението главният прокурор припомни, че изслушването за Европейската прокуратура е идентично или много подобно на това, което се прилага в други европейски държави като Чехия, Естония, Гърция, Италия, Люксембург, Испания и Нидерландия. „Ще бъде трудно, може да има голям брой негативни гласове за някои от кандидатите, но не приемайте това като лоша оценка за биографията ви и професионалните ви качества. Просто целта е Прокурорската колегия да предложи на Европейската прокуратура най-добрите колеги. Ще повторя, понеже явно не бях разбран добре от някои ваши колеги – постъпили са въпроси от неправителствени организации, някои от тях в срок, други извън него, но е ваша лична преценка дали ще отговаряте на тях или на част от тях. Ние не можем да се месим в това ваше решение“, каза Гешев.

В изложението си прокурор Фенрдинандов подчерта, че се чувства малко неловко да говори за собствените си професионални качества, но все пак заяви, че има доста голям опит. „Мога да се нарека прокурор от кариерата, тъй като почти 20 години съм прокурор. Работил съм в мога да кажа натоварени прокуратури, където има голям брой дела, а изискванията към магистратите са били големи“, каза кандидатът.

Вероника Трифонова - прокурор в СРП се представи следваща. „Като магистрат съм участвала в стаж към прокуратурата в Испания, което ми даде изключително богат опит и познания за тяхната правна система. В момента съм включена в екип от прокурори, с които работим по сигнали в Шенгенската система. Личните качества, които притежавам и смятам, че биха били от полза, ако ми гласувате доверие, умението за работа в екип, диалогична съм, толерантна, отговорен и дисциплиниран човек. Без претенциите да съм перфектно подготвена, мисля, че с желания за усъвършенстване някои пропуски биха били преодолими“, каза прокурор Трифонова. След нея дойде ред и на Вихър Михайлов - следовател във Военно-окръжна прокуратура – София. „Мога да се похваля с дела, които съм работил в екип и съм постигнал осъдителни присъди на три инстанции по тях“, каза кандидатът и подчерта, че в кариерата си, както и в личен план, се стреми да се развива, като тази нова структура би му дала отлична възможност за това.

Дарина Косева - прокурор в СРП от своя страна посочи, че вече над 10 години работи именно там, както и че преимуществено също се занимава с икономически престъпления. „Имам опит и в разследването и наказателно преследване на длъжностни престъпления и документни измами. В тази връзка мога да кажа, че съм се занимавала и с научно изследване на длъжностното присвояване. Имам влезли в сила актове, както и влезли в сила присъди“, посочи кандидатът. Главният прокурор я попипа и относно личните й мотиви да се кандидатира в процедурата. „Мотивът ми да се насоча към тази длъжност е интересът ми към материално-правната страна на въпросните престъпления. Освен това в длъжността виждам и възможност да развивам езиковите си умения“, отговори тя.

Последният изслушан в сряда бе Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП. Той още в началото посочи, че това е първият път, в който се явява изобщо в конкурс. „Водил съм разследвания срещу лица с имунитет, в това число срещу действащи народни представители, които са били приключени от мен. Работил съм и по досъдебни производства за финансови измами и корупционни престъпления, дела за разследване на обществени поръчки – изобщо дела с висока сложност по отношение на предмета на доказване, при които ми се е налагало да анализирам голям обем от информация“, каза пред кадровиците кандидатът, като допълни, че именно този му опит го е мотивирал да се яви в процедурата.

Още по темата

33-годишен от Велико Търново е задържан за телесна повреда на полицай

Предишна новина

Сексуалните престъпления срещу деца – трудни за доказване и с много неизвестни

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  кольо | нерегистриран
  3
  -1
  До коментар #1 от "Цирк "Прокуратура" | нерегистриран":
  Още първият кандидат счупи глупомера! Искала да участва за да е разследващ! Ами върни се в милицията, макар явно и за там да не ставаш. Къде ги намират тия куци коне, че и "състезание" им организират!

  Тя смята, че трябва да се въведе в България "разследващ прокурор" ...
  но не знае, че Конституцията, ЗСВ и НПК дават право на прокурора да извършва отделни действия по
  разследването, но ... и цялото разследване ...

 2. 2
  оборотния | нерегистриран
  2
  -4

  Eми чи то брат ,тва така съ прай разбираш ли?

  Лаф да става ,а после си глеаш играта и те тва ти финта,разбираш ли...

  То не ,че ама дали да се пробва човек дето се вика.

 3. 1
  Цирк "Прокуратура" | нерегистриран
  20
  -7

  Още първият кандидат счупи глупомера! Искала да участва за да е разследващ! Ами върни се в милицията, макар явно и за там да не ставаш. Къде ги намират тия куци коне, че и "състезание" им организират!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.