Дарин Лаков е новият-стар районен прокурор на Ботевград

Дарин Лаков е новият-стар районен прокурор на Ботевград
Съдебната палата в Ботевград

Дарин Лаков е новият стар ръководител на Районна прокуратура-Ботевград. Това реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

„В последните пет години, заемайки длъжността административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ботевград се сблъсках с различни по своя характер и сложност ситуации, които поставиха на изпитание моите умения, знания и опит за решаване на текущи проблеми свързани с управлението и организацията на работата в поверената ми прокуратура. Бях назначен като административен ръководител в период, когато числеността на реално работещите прокурори беше изключително намалена общо трима прокурори. Утвърдения щат на прокурорите в РП-Ботевград е 8 броя, от които шест щата за прокурори и два за младши прокурори. Периода, през който бях административен ръководител, успях да запълня почти изцяло свободните щатове за прокурори в РП-Ботевград, въпреки, че 2016г. и 2017г. бяха особено динамични в кадрово отношение - двама прокурори бяха командировани в горестоящата прокуратура, като след определен период от време встъпиха в изпълнение на длъжност там“, посочи в началото на изложението си пред кадровиците кандидатът.

Сред достиженията, които прокурор Лаков изтъкна пред Колегията бяха екипност в работата на разследващите органи и наблюдаващите прокурори, създаване на добра организация в деловодната работа на институцията, позволяваща своевременно и качествено изпълнение на задълженията на всеки един от съдебните служители, предприети организационни мерки за намаляване на броя на спрените досъдебни производства срещу неизвестен извършител, осъществяване на контрол от страна на наблюдаващите прокурори и от административния ръководител по отношения на дела със срок за разследване над 2 години, както и на дела върнати от съда.

А основните му приоритети за развитието на Районна прокуратура-Ботевград той описа така: „Бъдещото развитие на РП-Ботевград, следва да се съобразява със Закона за съдебната власт, приоритетите залагани в дейността на Прокуратура на РБ и утвърждаваните ежегодни планове за работа на ОП-София. Целите за развитие на Районна прокуратура-Ботевград, които поставям пред себе си са в следните насоки: Срочното и качествено решаване на постъпилите дела и срочното и качествено приключване на разследването. Намаляване на броя на върнатите от съда дела като за тази цел ще продължи ежеседмично докладване на досъдебните производства от разследващите полицаи. Ще продължи и взаимодействието с ръководството и органите на съответните районни полицейски управления, включително с организиране на работни съвещания за своевременно разрешаване на всички проблеми, възникнали в процеса на съвместната работа. В работата по административния надзор за законност ще продължи взаимодействието на прокуратурата с местните органи на власт и самоуправление - кметство, общински съвети. Продължаване на своевременното и коректно въвеждане на данните за движението на преписките и делата в Унифицираната информационна система (УИС-3). Желателно е в дългосрочен аспект да бъде осигурено участие на всички прокурори в квалификационни програми и семинари, което се налага с оглед на съвременната престъпност и необходимостта прокуратурата да отговори адекватно на предизвикателствата“.

„Това, което се вижда, е че РП-Ботевград е една изключително добре администрирана прокуратура, а това, което ми направи впечатление, че паралелно с ръководството той извършва и реална прокурорска дейност. Всички знаем колко трудно е тези две дейности да се съвместяват“, коментира кандидатурата главният прокурор.

А гласуването показа, че с 8 гласа „за“ прокурор Лаков пое втори мандат на поста.

Малко по-късно, също така единодушно Колегията гласува доверие и на Емил Овчаров за административен ръководител на Районна прокуратура-Монтана.

Още по темата

В разгара на COVID-19: Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент заделят 14,8 милиарда евро за космически програми

Предишна новина

18 години затвор за майцеубийство в добричко село

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.