post-featured-image-91826.jpg

В какви граници са разрешени протестите според българския закон?

Продължаващите протести в столицата са възприемани различно от обществото – едни ги подкрепят, а други са недоволни, че се създава смут в иначе монотонния ритъм на ежедневието. Несъмнено е, че вс...
post-featured-image-91748.jpg

Как се обезщетяват вредите от неизправни пътища, тротоари и технически съоръжения в градската среда?

Повечето хора знаят, че ако колата им се развали, поради неизправната общинска пътна мрежа, отговорност носи съответната община. В статията ще разгледаме основните положения при ангажиране на тази отго...
post-featured-image-91719.jpg

В кои случаи НАП може да запечата търговски обект и да забрани достъпа до него?

Извършването на търговска дейност по занятие налага познаването и спазването на редица нормативни изисквания. За тяхното нарушаване са предвидени санкции,  които целят да поправят вредите от наруш...
post-featured-image-91650.jpg

Възможно ли е да ни лекуват без наше съгласие и в кои случаи?

Според Конституцията на Република България, никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки, освен в предвидените от закона случаи. Този текст повдига въпроса – необхо...
post-featured-image-91574.jpg

Какво трябва да знаем, когато купуваме или продаваме употребявани вещи?

Интересът към платформите за онлайн търговия с употребявани вещи не е ново явление. Разбира се, сайтовете и приложенията не са едниственият начин за осъществяване на покупко-продажба със стоки втора уп...