post-featured-image-91079.jpg

„ЗАКОНЪТ В ИСТОРИЯТА“: Престъпление и наказание според Закона за съдене на людете

В лето 6372 от Сътворението дворът пред тронната палата в Плиска гъмжеше от всякакви люде -  богати и бедни. В средата им се купчеха група войници, двама от които държаха изпосталял човечец с дълг...
post-featured-image-90910.jpg

„ЗАКОНЪТ В ИСТОРИЯТА“: Барон Розенкамф или как един закон от руски се оказа български

В края на август, българското лято вече прегаря, а есента изпраща пожълтели вести за своето приближаване. В Рим обаче то беше в разгара си. Оскъдните води на Тибър едвам се мъкнеха към морето, кафенеех...
post-featured-image-90723.jpg

„ЗАКОНЪТ В ИСТОРИЯТА“: Варваризация на римското право или романизация на варварите

Лято било. А това на 705-а година се оказало още по-горещо. Въздухът бил тежък и жълтеникав, а земята вибрирала под полупрозрачната му тежест. Младият Конон е запладнил стадото си в рехавата дъбрава, о...
post-featured-image-89984.jpg

"ЗАКОНЪТ В ИСТОРИЯТА": Мълчаливата конституция на хановете в Плиска

„Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често ти...