Христо Иванов: Ако провалим реформата, никой няма да може да си измие ръцете


Времето изтича, а Европейската комисия очаква резултати. Веднъж вече получихме протоколен толеранс, но ако се провалим, никой в трите власти няма да може да си измие ръцете. Това казва правосъдният министър Христо Иванов в интервюто за Mediapool. В края на миналата седмица АБВ показа, че е готова да спъне конституционните реформи. Партията на Георги Първанов и Патриотичният фронт провалиха приемането и на Закона за борба с корупция. Христо Иванов напомни на АБВ, че само преди няколко месеца партията сама е лансирала предложенията, които сега отхвърля.

Г-н Иванов, как ще коментирате позицията на АБВ, че няма да подкрепи конституционните промени заради разпределението на квотите в Висшия съдебен съвет (ВСС)? Георги Първанов обясни, че АБВ е възможно най-последователната партия...

Въпросът за разпределението на квотите във ВСС изглежда технически. От това следва цялото подценяване на конституционната реформа, особено в редуцирания вариант на проекта. Всъщност, става дума за наистина ключов за демократичното ни устройство комплекс от теми. И аз се надявам, че ще успеем да проведем необходимия отговорен дебат без да разменяме декларативни квалификации. Те са от сорта, че някой опитва да овладява прокуратурата или друг обслужва статуквото. Надявам се, че няма отново да видим абортиране на национално-значима реформа още на първо четене с аргументи, които всъщност трябва да бъдат разгледани при второто четене.

Да не забравяме, че на 31 март т.г. на специална дискусия, организирана в парламента и водена от г-н Първанов, АБВ лансира свой законопроект за изменение на ЗСВ, в който разпределението на представителите на парламента в двете колегии на ВСС е абсолютно идентично с това, което се предлага със сега внесения проект за изменения в конституцията.

Това разпределение беше съгласувано със самия главен прокурор на срещата, която с премиера проведохме с г-н Цацаров и с двамата председатели на върховните съдилища – Лозан Панов и Георги Колев, непосредствено преди да обявим курса към конституционни промени на 16 април т.г. Тогава, в името на постигане на този компромис, ние се отказахме от предложението си в прокурорско-следствената колегия представителите на парламента да бъдат с един повече – 6 на 7 в тяхна полза.

Другояче казано, в един предишен момент сегашното предложение е изглеждало напълно приемливо. Ако днес срещу него са възникнали някакви възражения, конструктивната позиция е те да бъдат обсъдени между двете четения. Заявил съм среща с колегите от АБВ, в избран от тях формат, и се надявам да заложим на диалога и на търсенето на решение.

Г-н министър, обясниха ли ви как съдебната реформа ще остане "за след Цацаров" (по думите на премиера Бойко Борисов - бел.ред.)?

Въпросът за времето е изключително важен. През януари т.г. получихме един изчаквателен доклад на ЕК, който обозначи за пореден път основните направления, в които трябва да се работи. Това са структурната реформа на управлението на съдебната власт, консолидирането на антикорупционната политика и изграждането на капацитета на досъдебното производство за борба с корупцията по високите етажи на властта. С пакета от двата законопроекта – за изменения в Конституцията и в Закона за съдебната власт, е предложена една сериозна реорганизация на управлението на съдебната власт, ориентирана към елиминиране на факторите за пораждане на зависимости, засилване на отчетността и създаване на ефективни инструменти за прочистване на системата от "гнили ябълки".

Законът за борбата с корупцията беше отхвърлен. Изглежда, че ще се отложи и конституционната реформа...

Проектозаконът за предотвратяване на корупцията изпълнява препоръката на ЕК за създаване на единен антикорупционен орган и засилване на правомощията му. След неговото отхвърляне, в оставащите месеци до следващия доклад на ЕК през януари 2016 г., тежестта ще падне върху измененията в конституцията и ЗСВ.

Трябва да си даваме сметка, че след като веднъж получихме протоколен толеранс, следва да очакваме, че в следващия си доклад ЕК ще бъде взискателна и ще очаква ясна заявка за политиката ни по отношение на борбата с корупцията и върховенството на закона. И тук не става дума за политика на кабинета или мнозинството, а на държавата ни като цяло. Ако ние се провалим да излъчим ясен сигнал в това отношение, никой в парламента, в изпълнителната или в съдебната власт няма да може да си измие ръцете.

Какво трябва и какво ще стане са две различни неща. Все пак вие разбрахте ли дали премиерът се е объркал "за след Цацаров" или наистина смята, че реформата трябва да остане за 2020 година?

Без да се впускаме в интерпретации, има обективни реалности. Наред с европейските времеви репери, очевидно е също, че има огромно обществено очакване за решителни реформи, които да дадат отговор на конкретни въпроси. Стана дума за първия, структурен етап от реформата, който би било добре да реализираме до края на тази година. Време е и за систематичен разговор за ефективността на използване на ресурсите в системата на правосъдието – човешки, финансови и др., и той трябва да започне с обсъждането на бюджета за 2016 г. В рамките на следващата финансова година трябва да се съгласим с повече или по-малко конкретен план за реорганизация на географското разпределение на органите на съдебната власт и на човешкия ѝ ресурс - т.нар. "съдебна карта", да имаме много по-прозрачен и програмно-ориентиран бюджет на органите на съдебната власт, да пристъпим към реално овладяване на проблема с дисбалансите в натовареността и др. Паралелно ни предстоят въвеждането на електронното правосъдие, реформата на юридическото образование, решителна фаза на реформата на затворното дело, въвеждането на модерно детско правосъдие, имаме да решаваме сериозни проблеми в търговското правораздаване и др. Не виждам как можем да отлагаме повече и систематичните реформи и модернизацията на органите на досъдебното производство.

Смятате ли, че в парламента, а и в правителството, имате достатъчен гръб за прокарването на реформата?

Въпреки доста сложната политическа обстановка, ние се нагърбихме с проблеми, с които много други правителства не искаха да се захващат. Предизвикват немалка съпротива, не носят моментален популистки ефект. Това без "гръб" не става. Разбира се, развръзката предстои, така че бъдещето ще покаже. Изключително важен ресурс за тази реформа е общественото мнение и международната подкрепа.

Парламентът има ли ресурс да работи едновременно по ускоряването на съдебните процеси и конституционната реформа?

Противопоставянето на конституционните реформи и на мерките за бързина е изкуствено. За да имаме бързо и, най-важното, сигурно правосъдие, трябва да решим огромен брой въпроси, започващи от сградния фонд и управлението на човешкия ресурс и стигащи до модела на менажиране на съдебните институции. Който иска бързина за сметка на сигурност и законност, няма да получи реално правосъдие. Точно затова Стратегията за съдебната реформа е седемгодишен документ. Всъщност, става дума не за една еднократна реформа, а за голям пакет от взаимосвързани реформи. Ние трябва да изчистим съдебната власт от съмненията за корупция, да повишим ефективността на нейните звена и едновременно с това да извършим модернизацията им на основата на новите информационни технологии и постиженията на модерния мениджмънт, така както се случва в цял свят през последното десетилетие. Работим по целия периметър, но във фокуса на общественото внимание попада основно реформата на управленския модел на съдебната власт – първо, защото предизвиква най-голяма съпротива и, второ, защото е най-фундаментална. В крайна сметка, от реформата на управленския модел в решителна степен зависи дали ще успеем да ликвидираме усещането у българските граждани и у международните ни партньори, че в страната ни има един кръг лица, които са абсолютно недосегаеми за правосъдието.

Това обаче го няма в проекта за промени в конституцията...

Напротив. Тази безнаказаност зависи от действията и бездействията на съдебната власт. Те на свой ред зависят от това как се управляват нейните звена, а управлението им е фокусирано във ВСС. За да има един прокурор и съдия, които не се страхуват да повдигнат тежките камъни, където се крият най-големите раци, трябва кариерен подбор, условия на труд, обучение и много други елементи, които зависят пряко от това как ВСС управлява системата. Трябва и реално прочистване на "гнилите ябълки", за което ние създаваме ефективен инструментариум с проверките за почтеност, които ще бъдат въведени. Трябват, разбира се, и фактори, които не зависят от ВСС – качество на законодателството, също толкова мотивирани и подготвени хора в полицията…

Защо никой не говори за реформата в МВР?

Това не е вярно. Мисля, че колегите в МВР бих имали доста интересни неща да ви кажат по тази тема, но трябва да питате тях.

Ако КС отхвърли като недопустимо питането за конституционните промени, това ще доведе ли политически проблеми за съдебната реформа?

Не би трябвало. Още при лансиране на идеята за това питане беше посочено, че има шанс то да бъде отхвърлено. Но, независимо дали КС ще се произнесе или не, това няма да снеме отговорността на политическия елит. Пред нас като общество стои въпросът как да установим върховенство на правото в държавата си и всяка политическа сила трябва да има своите конкретни отговори за него. Нашите предложения са на масата. Ако КС се произнесе, ще ги съобразим с решението, ако не допусне питането – партиите в парламента ще трябва да заявят своята ясна позиция по съществото на тези предложения или да излязат със свои.

Отказът от реформа означава ли отделяне от Румъния за Шенген след януарския доклад?

Времето е малко, но все още е рано за подобни прогнози.

Пак ще ви питам дали този ВСС трябва да бъде сменен?

Слава Богу, това не зависи от министъра на правосъдието и аз многократно съм заявявал позицията си. Но, знаете ли, в политиката има едно много съществено правило - не е толкова важно дали можеш да уволниш някого, а дали можеш да назначиш качествен човек. Съвсем скоро пред нас ще се изправи много сериозно предизвикателство - изборът на съдебни инспектори. С проекта за Закон за съдебната власт ние предвиждаме създаването на изключително инвазивен инструментариум за проверки за почтеност в съдебната власт. Ако го приемем, пред нас ще се изправи изпитанието кои ще бъдат личностите, които ще реализират тези проверки. Нека да видим дали политическата класа има капацитета да излъчи хора, които ще носят доверие и ще имат волята да прилагат тези инструменти първо за важните случаи, после за маловажните и никога за тези, за които не бива да се прилагат.

Прокуратурата няма да разследва главния редактор на "Биволъ"

Предишна новина

Кой всъщност е разпънал чадър над крадците на коли?*

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  | нерегистриран
  0
  0

  Най-голямото социално зло за българския народ и за България е корумпираната съдебна система! Тя пази и поддържа всички богати престъпници срещу поделяне на част от заграбеното! На практика от десетилетия е налице скрита мафиотска приватизация на съдебната система, което доведе до там магистратите да станат хотелиери и милионери и ортаци на бандите, а богатите престъпници, бандитите и мафиотите да са сигурни, че след като имат пари могат да правят безнаказано каквото си искат! И това е факт: в затворите влизат само бедните или тези които са били обект на голям медиен и обществен интерес, богатите престъпници са си на свобода, малко поолекнали, но с възможности за безнаказани нови грабежи и за компенсация на поделеното с продажните магистрати! Корумпираната съдебна система поддържа и стимулира и корупцията в останалите власти, тъй като техните представители знаят, че могат да се ползват от нейното покровителство. По тази причина пък същите представители на останалите държавни власти си затварят очите пред беззаконието и съдебния произвол и корупцията в съдебната система и от своя страна я толерират! Този мафиотски порочен кръг води до пълно и мултиплициращо се беззаконие довело до унищожаване на основния принцип за всяко демократично общество: разделението и взаимния контрол между различните власти. По тази причина в България няма нито реална законност и справедливост, нито икономически просперитет! По тази причина милиони отчаяни и обезверени българи напуснаха България и трайно се установиха в чужбина! Ако искате да останете в историята на България си поставете за цел да унищожите тази зловонна хидра, тя е много по важна от магистралите, от горивата и енергетиката взети заедно!

 2. 1
  ********************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.