Гешев във ВСС: Закриването на специализираното правосъдие обслужва мафията, а цената ще платят гражданите

Гешев във ВСС: Закриването на специализираното правосъдие обслужва мафията, а цената ще платят гражданите
Заседанието на Пленума на ВСС

Сериозен дебат по отношение на планувана за приемане декларация от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) срещу закриването на специализираното правосъдие се състоя между кадровиците. Точката за обсъждане на проблема от целия орган бе на Боян Магдалинчев, Цветинка Пашкунова и Калина Чапкънова, които са и част от специалния екип за реакция при кризи и нарушаване на независимостта на съдебната власт. Декларацията на Пленума бе именно по силата на този механизъм.

Още след докладване на точката, пръв думата взе Лозан Панов, който бе нетърпелив мнението му да бъде чуто публично и преповтори дословно опорките на съпредседателя на „Демократична България“ Христо Иванов в подкрепа на закриването на специализираното правосъдие. Изчитайки предварително подготвен текст с повишен тон и неприкрита страст, Панов си позволи дори да определи декларацията на Пленума като „политическа“, тъй като към момента проектите не били приети, а Народното събрание било разпуснато.

За обслужването на политическите цели, които си бе поставил, Панов дори си позволи да излъже и да се постави в противоречие със самия себе си и със собствения си доклад за дейността на съдилищата, който преди дни публикува на страницата на ВКС, като изложи неистината, че натовареността на специализираните съдилища била ниска, а ефективността им не била голяма. Всички аргументи на председателя на ВКС, извън отчетливата агресия и злоба в тона му към органите на специализираното правосъдие, продължиха на личностно ниво към колегите му съдии от специализираните съдилища, като си позволи дори да постави под съмнение професионалните им качества като магистрати. Личностна нападка Панов отправи и към Цветинка Пашкунова, която е и една от вносителите на идеята за обсъждане на проблема по време на Пленум. Поради факта, че Пашкунова не се солидаризира с неговото мнение и желанието на политическата формация, която очевидно представлява в съдебната система, той я обвини в „користни цели“, поради това, че очаква реакция от колегите си.

Отговорът на Пашкунова не се забави: „Подписала съм тази декларация като член на екипа за реакции и не съм го направила с користни цели, а абсолютно убедена в това, което се изразява в нея относно случващото се в държавата. Тази декларация беше предложена в отговор на призива на Прокурорската колегия за професионален дебат по въпроса, а не като „сляпа“ подкрепа към заявеното към тях. Тази декларация е в отговор на изразените становища на всички прокурори, следователи, съдии, съсловни организации, служители. Тя е подкрепа към работещите в тези структури, които противно на вашето отношение към тях, са част от магистратската общност. ВСС е орган, който трябва да брани правата и интересите на работещите в тези структури и не може да се прави, че нищо не се е случило. Всички знаем, че начинът, по който беше внесен този законопроект, съдържанието му, будят безпокойство и сочат към намеса в независимостта на съдебната власт“, каза Пашкунова.

И продължи: „Всички тук сме юристи, всички знаем, че изработването на нормативните актове трябва да следва процедурата в закона. Предвижда се в закона провеждане на обществени дискусии с граждани, обществени организации, страни, което не беше направено, колеги. Законопроектът беше внесен и приет в Правна комисия при липса на обективна оценка за дейността на специализираните органи, без професионален дебат с магистратите, без да се поиска становище на заинтересованите страни. Беше демонстрация на пренебрежително отношение към институциите и закона и внуши отношение на реваншизъм. Няма да се спирам на детайлите в законопроекта, защото се надявам следващите депутати да предизвикат широко обществено обсъждане и да направят необходимите оценки, и да потърсят мнението на магистратите. Част от текстовете в законопроекта пряко накърняват независимостта на съдебната власт, засягат се условията за назначаване и кариерно развитие на магистратите. Предвиденото преназначаване на магистратите ще доведе до започване на поредица дела от самото им начало. Периодът по преназначаване ще доведе до забава. Няма дори да говоря за произвола по преместване на различни колеги в части от страната, което накърнява правото им на личен живот. Става дума за понижаване в длъжност без виновно поведение, без това да е доказано през дисциплинарно производство. Колеги, извинявайте, но подобен подход създава заплаха за магистратската общност, че ако съдиите не работят по начин, който да се хареса на политическата власт, те ще бъдат санкционирани. Това е пряка намеса в независимостта на съдебната власт. Откриването и закриването на политически юрисдикции е въпрос на политическа воля, но когато това не се прави с отговорност, създава чувство за произвол и недоверие в обществото. По този начин беше въведена фигурата на прокурор, разследващ главния прокурор, макар и в случая да бе поискано нашето становище. То обаче не беше взето предвид и резултатът е налице – фигурата е обявена за противоконституционна“, допълни тя.

Главният прокурор Иван Гешев също подкрепи декларацията на Пленума, като подробно изрази становището си, че всъщност тази подкрепа не се дава към прокуратурата в частност, а се дава в защита на всички магистрати, на цялата гилдия, а най-вече на съдиите от тези структури. „Ще започна от там, докъдето стигна г-жа Пашкунова. Един съдия нарече този законопроект „екзекуция“ на специализираното правосъдие и „заточение“. Този законопроект противоречи на законодателството, на всички нормативни актове, може би на Конституцията, но и на европейското право, на международните актове. Становището на прокуратурата е ясно, но трябва да се каже следното – това, че няма ефективност на специализираното правосъдие не е вярно. Това е или лъжа, или неистина в зависимост от това дали се казва целенасочено. Целта и това, което щеше да случи е, че над 3 млрд. лева нямаше да бъдат върнати при хората. Второто, което щеше да възникне, е да се прекратят или започват отначало най-важните дела в държавата. Цитирам само делото „Сарафово“ – представете си какъв отзвук щеше да има това на европейско и международно ниво. Казахте колко струва това правосъдие – струва 3 млрд. лева запорирани на лица, подсъдими и обвиняеми пред тези органи. Всички специализирани структури получават различни форми на стимулиране във всички европейски страни. Мога да посоча Румъния, която е емблематична. Оценката за тези структури – този анализ трябва да бъде направен в хода на дискусия относно ефикасността и ефективността на тези структури. Оценката обаче вече е дадена от европейските структури. Благодарение на тези структури беше временно преустановено наблюдението над България. Може да прочетете какво казва и ЕК, че внимателно наблюдава хода на законопроектите, въпреки че няма практика да дава становища и да коментира проекти, преди да са били приети. Европейските институции и нашите партньори много подробно описват ефективността на тези структури. Трябва да се каже ясно – закриването на тези структури ще е единствено в интерес на мафията и цената ще платят българските граждани. Това, което се случва е по-скоро тричане на съдии, ако мога да използвам думите на г-н Панов, които той постоянно използва. Прокуратурата в случая няма проблем. Ние сме ВСС, ние сме хората, които дължим реакция и да защитим всеки работещ в съдебната система, без значение дали е прокурор, следовател или съдебен служител. Иначе не ни е тук мястото“, каза и главният прокурор.

Вероника Имова от своя страна се изненада от позицията на Панов и обърна специално внимание, че всъщност той не я изрази в свободно изказване, а буквално я изчете от предварително подготвен текст, чийто автор е неизвестен. „Целта е да се нанесе удар върху специализираното правосъдие. Самите мотиви към тези законопроекти са в обем от половин страница текст, които са изключително неубедителни и повърхностни. Данните за ефективността са ясни. За 10-годишен период са осъдени 2300 лица, а над 400 са оправдани. Липсва всякакъв анализ в мотивите за закриването на този съд с контекст, че едва ли не е неефективен, защото не отговаря на очакванията на обществото. Това твърдение е произволно. Вярно е, че политическата целесъобразност не изисква нищо друго, освен тя да бъде наложена, но трябва да е в съответствие със законите, Конституцията и международните актове. Приемането на тези законопроекти ще нанесе удар срещу демокрацията и правовата държава и ние трябва като един да се изправим срещу тези опити“, каза и Имова.

Думата взе и Калина Чапкънова, която посочи, че за разлика от Имова, тя не е изненадана от позицията на Панов „против“ декларацията на ВСС. „Аз съм член на екипа за реакция при кризи. Но нека не забравяме, че ВСС все още е единен и в екипа има представители и на Прокурорската колегия, и на Съдийската. Подкрепила съм декларацията не защото съм част от Прокурорската колегия, а защото съм призвана да браня независимостта на съдебната система“, каза Чапкънова и се противопостави на твърденията, че декларацията е „политическа“.  

Накрая и служебният правосъден министър Янаки Стоилов, който за първи път влезе в ролята на председателстващ Пленума, взе думата. След като направи поредица от забележки на кадровиците да се изказват по-кратко, по-структурирано и им отне думата десетина пъти, демонстрирайки „строго, но справедливо“ отношение към ролята си на „водещ“ на заседанието, той започна директно да поправя текста на декларацията на ВСС, изземвайки функциите им. Макар че по закон няма правомощия да променя текстовете на решенията на членовете на кадровия орган, нито пък да гласува по определени предложения, той все пак настоя кадровиците да предвидят неговите идеи в декларацията, а именно – проверка на дейността на специализираните органи за срок от 1 месец.

Атанаска Дишева отбеляза факта, че проф. Стоилов започва да превишава правомощията си на ръководител на Пленума и опита да „спаси“ служебния министър от процедурни нарушения, като направи от свое име същото предложение. Дишева обаче поиска срокът за анализ на дейността на тези структури да е до 2 месеца, а анализите да са два отделни– за прокуратурата и за съда – след което да минат през Колегии и чак тогава да бъдат внесени в Пленума.

Огнян Дамянов от своя страна отбеляза, че е безспорна нуждата от два отделни анализа, но те трябва да вървят по еднаква структура, еднакви правила, което отново е отговорност на ВСС.

Накрая Пленумът прие, че възлага на двете колегии поотделно да изготвят анализ за дейността на специализираните съдилища и прокуратури по предварително определени критерии. Както и да се инициира обществен дебат за ролята и функциите им. Самото решение за започването на анализите и по какви правила – критерии и структура - ще се случват те, бе насрочено еднолично от служебния министър за следващата седмица. Първо правилата ще се одобряват по колегии, а после и от Пленума. Като по изрично настояване на проф. Стоилов това ще трябва да се случи още следващия четвъртък, в спешен порядък.

Декларацията на Пленума срещу закриването на специализираните органи все пак също бе приета, като „против“ бяха единствено Лозан Панов, Олга Керелска и Атанаска Дишева.

Още по темата

Проф. Янаки Стоилов пожела успех на ВСС и призова да се пази независимостта и честта на магистратурата

Предишна новина

Жена застава начело на тайните служби в Италия

Следваща новина

Коментари

44 Коментара

 1. 40
  адвокат–сак | нерегистриран
  0
  -12

  Предлагам да отделим спорното от безспорното и просто малко да почетем от КТ-
  Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
  Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
  10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване; при навършване на 65-годишна възраст - за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;
  Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
  Чл. 330. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
  1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;
  2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) на работника или служителя бъде отнета научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен;
  3. (нова - ДВ, бр. 83 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите;
  4. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 83 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)
  5. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;
  6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;
  7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12;
  8. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1;
  9. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
  10. (нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  11. (нова - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) работникът или служителят не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  Та- къде точно в чл. 333 от КТ е предвидено прекратяване на трудовото правоотношение с работника/ служителя без предизвестие с цел пенсионирането му- КТ изрично посочва, че при пенсиониране на служителя се прекратява трудовият договор от работодатя С предизвестие- и това е последната актуална редакция на закона.

 2. 39
  Радослав Бимбалов | нерегистриран
  17
  -1

  Следващите седмици ще гледам как някакви държавни служители вървят по медиите и крещят, че ги уволнявали.
  Ама без да се радват.
  Явно наборът, гордо понесъл прозвището Калинки, е свикнал да се носи на гърба на държавата. Да получава много за нищо, да отбива служба в прахосническа некадърност. Следващите седмици ние с вас ще разбираме все повече, че прозвището Калинки, което сме им дали, не е обида. Комплимент е.
  Тези хора не са калинки, друг нечовешки вид са. Ще ги откъсваме от врата на държавата, ще излизат на светло, ще пищят и ще се дърпат.
  Но болката ще е за наша сметка. Както винаги.

 3. 38
  адвокат–сак | нерегистриран
  0
  -13

  37 - Това не ви е договор със срок на изпитване; служителят не е подал сам предизвестие за напускане, а и нещо не се виждат изпълнени изискванията на чл. 333 от КТ във вр.с чл. 328 ал.1 т. 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ.

 4. 37
  асансьорен техник-Бургас | нерегистриран
  5
  -1
  До коментар #35 от "адвокат–сак | нерегистриран":
  По повод чистката на превратаджиите и реваншистите- ''....Със заповед на служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков е освободен от длъжност ръководителят на дирекция "Инспекторат" в МВР Николай Гешев.От министерството съобщават, че заповедта е на основание "придобито право на пенсия" и влиза в сила от 12 май.Гешев обаче е в болничен от вторник ЗАРАДИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАН Covid-19. Той разказа пред bTV, че е търсен, за да му бъде връчена заповед за уволнение."Не успях да я получа, тъй като се намирам в отпуск по болест. Разбрах, че са идвали служители на Дирекция "Инспекторат" и на Дирекция "Човешки ресурси" с такава идея, но не успях да се видя с тях", каза Гешев и отхвърли тезата, че болничният му е свързан с встъпването в длъжност на новото служебно правителство....'' Така ли се спазва закона от новите политици- връчват заповед за уволнение на лице, което не просто е в болнични, а е в болнични заради усложнения от ковид...Щом е така- да се издирят всички симпатизанти на новите политически партии, да се установи местоработата им, и да им се връчи заповед за освобождаване от работното им място след прекаран ковид, особено ако още са в болнични заради усложненията му. На трайно безработните младежи пък, да се отрежат социалните помощи, особено ако представят документ за прекаран ковид с усложнения след него. Много бързичко всички ще си седнат на 4 буквията- и политиците, и симпатизантите им, и членовете на партиите им, ако се предприемат такива мерки. Да- никой не може да черпи права от неправомерното си поведение, нарушаването на закона от един не може да обосновава правото на друг да го нарушава, но явно е наложително да се суспендират тези правни принципи в България за 2-3 месеца, докато се кротнат и политици, и членската им маса, и реваншисти и всички останали малограмотни идиоти.

  На лице може да бъде прекратен договора, поради пенсиониране и при отпуск по болест, и това НЕ е уволнение-уволнението е дисциплинарна санкция, а тук не се налага такава. Не е необходимо разрешение на инспекцията по труда в този случай. И друго-пенсионирания тепърва ли ще получава пенсия ,или и до момента е получавал такава-това като въпрос?

 5. 36
  адвокат–сак | нерегистриран
  0
  -16

  Само да допълня, че усложненията след прекаран ковид не могат да се симулират- човек изминава едни 10тина метра и повече просто не може, защото не му достига въздух и това е ясно забележимо от всички околни, Това не е ''някакво си сезонно грипче'', че да мине и замине, Наличието на болестта постковид не може да се симулира или скрие, да не говорим,че над 70 процента от хората, които боледуват от нея, вече са взели-дали- т.е. имат трайни и необратими негативни последици в организма им, които се характеризират с до 70 процента намалена трудоспособност, спрямо тази, която е била преди да се разболеят от ковид, независимо дали са го прекарали в лека или в средно тежка форма.

 6. 35
  адвокат–сак | нерегистриран
  0
  -10

  По повод чистката на превратаджиите и реваншистите- ''....Със заповед на служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков е освободен от длъжност ръководителят на дирекция "Инспекторат" в МВР Николай Гешев.От министерството съобщават, че заповедта е на основание "придобито право на пенсия" и влиза в сила от 12 май.Гешев обаче е в болничен от вторник ЗАРАДИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАН Covid-19. Той разказа пред bTV, че е търсен, за да му бъде връчена заповед за уволнение."Не успях да я получа, тъй като се намирам в отпуск по болест. Разбрах, че са идвали служители на Дирекция "Инспекторат" и на Дирекция "Човешки ресурси" с такава идея, но не успях да се видя с тях", каза Гешев и отхвърли тезата, че болничният му е свързан с встъпването в длъжност на новото служебно правителство....'' Така ли се спазва закона от новите политици- връчват заповед за уволнение на лице, което не просто е в болнични, а е в болнични заради усложнения от ковид...Щом е така- да се издирят всички симпатизанти на новите политически партии, да се установи местоработата им, и да им се връчи заповед за освобождаване от работното им място след прекаран ковид, особено ако още са в болнични заради усложненията му. На трайно безработните младежи пък, да се отрежат социалните помощи, особено ако представят документ за прекаран ковид с усложнения след него. Много бързичко всички ще си седнат на 4 буквията- и политиците, и симпатизантите им, и членовете на партиите им, ако се предприемат такива мерки. Да- никой не може да черпи права от неправомерното си поведение, нарушаването на закона от един не може да обосновава правото на друг да го нарушава, но явно е наложително да се суспендират тези правни принципи в България за 2-3 месеца, докато се кротнат и политици, и членската им маса, и реваншисти и всички останали малограмотни идиоти.

 7. 34
  цигулар | нерегистриран
  3
  -3
  До коментар #23 от "До 21 | нерегистриран":
  Знаеш ли , че Татяна е защитничка на Баневи с доста спорни качества за адвокат, но за сметка на това на времето принудена да напусне прокуратурата, уличена в корупция- тогава беше така - не им образуваха дела на заловените, които се съгласят да напуснат, за да не излагат институцията и ето го сега резултата.

  Не я изгони покойният бай Иван Татарчев поради непригодност, имаше такъв текст тогава в закона. А в София от Габрово я доведе бившият зам. главен прокурор Д. Димитров, който бе от Габрово и отговаряше за общия надзор- викаха му Митко Бомбата. "Прочутата" юристка-цигуларка от гр. Трявна, Габровско бе в "близки" - "цигу-мигу" отношения с Митко Бомбата, а последният обичаше решаването на преписки на "четири очи", казват, че тарифите му били нормални.

 8. 33
  адвокат–сак | нерегистриран
  0
  -20

  30- Пуц-аджиите се ориентират именно към политиката- справка- манолова,цачева и т.н. Пък и да се допусне неюрист да прави ревизия на работата на адвокат- хахаха- няма как да стане...Фактите са си факти- новото оф- т.е. т. нар. ''партии на протеста'' пропагандират в обществото реставрация на талиона. Интересното за всички политикани и членове и симпаризанти на политическите партии ще е когато им се отвърне с малко по-разширителното му тълкуване- ''Зъб за чене, око за две'', вместо с елементарното '' Зъб за зъб''...

 9. 32
  | нерегистриран
  4
  -3
  До коментар #17 от "Нерегистриран | нерегистриран":
  Прав е Гешев. Т. нар. "Партии на протеста" е ясно как дойдоха: Цв. Василев финансира "Правосъдие за всеки" и "Да Бългория", Сорос финансира Съюза на съдиите, който практически е политическа партия, Лозан Панов и сие - също, Божков финансира Отровното трио, Мая Манолова и Слави Трифонов. Останалите олигарси- Баневи, Арабаджиеви, Бобокови, Миньо Стайков и пр. дават пари на всички, които искат да закрият структурите, които са ги погнали - СП, АСпП, КПКОМПИ, ГДБОП и останалите, въплатявайки с днешна дата Сталиновата мисъл "Има човек - има проблем, няма човек - няма проблем". Всички, които разбират от наказателен процес, са наясно, че при закриването на тези структури, делата ще започнат отначало и ще потънат поради процесуални неразбории. Колегите, работещи в СпНС, АСпНС, СпП, АСпП, КПКОМПИ работят при далеч по-голямо натоварване и риск от философите, които искат закриването на тези структури и които са не виждали жив бандит.

  Забрави само да кажеш Шиши кого финансира. Забраванко..........
  Метла и сопа за вас

 10. 31
  Политическа партия "Съюз на съдиите на Сорос" | нерегистриран
  2
  -8

  Г-н Бошкоф харесваше прокуратурата преди да стане обвиняем. Но след това се възпали да я реформира. Странно.

 11. 30
  | нерегистриран
  20
  -3
  До коментар #29 от "адвокат–сак | нерегистриран":
  28 Кога ще подгоните и нас- адвокатите, които не участваме в политиката, аполитични сме и не сме членове или симпатизанти на която и да е политическа партия в България и с това сме трън в очите на манолова, хаджигейов, дончева и други знайни и незнайни политици, които зад паравана на адвокатската професия развиват политическа дейност, защото те не могат да ни манипулират и ние знаем много добре какво точно предствляват като юристи... И нас ли ще отстрелвате, и за нас ли считате, че сме нечии слуги...Впрочем- добре е да се знае, че средната възраст на населението на България е 47.5 години, общо всички адвокати в България сме около 16500 човека, та- не е зле да си припомните, че на тази възраст доста ни е минало през главите...Интересна ще е една друга хипотеза- ако всички аполитични адвокати извади законно притежаваните си оръжия и решим да отстрелваме фаворитите и членската маса на всички политически партии в България, защото, нали- вие искате връщането на талионното право в България, а пък ние притежаваме и знанието, и уменията, и способността да ви го покажем на практика, за да направите разлика между него и настоящото наказателно право- обща и особена част...Защо си въобразявате, че само вие може да си присвоите правото да решавате кой да живее и кой- не, след като не сте юристи, м...

  Ако ви погледнем дипломите от ПУЦовите по право и видим колко и за какви дела са ви наели ,че и какви успехи имате ,надали ще наброите повече от 2-3000 свестни адвоката в цялата страна ! Като ви знам ,че масово карате таксита или въртите търговии щото адвукатурата ви е ,,силната страна,, по добре не се обаждайте неподготвени !

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.