замразени заплати

Къде в решението на ВСС се визира замразяването на заплатите на съдебните служители от съдилищата ,че от цитираните членове,алинеи и точки нещо ми се губи?????

Сключване на брак без свидетели

Здравейте, Възможно ли е сключване на граждански брак без свидетели само в присъствието на длъжностното лице Благодаря.

Пълномощно

Моля ви свържете ме с нотариус, който издава пълномощни чрез електронен подпис в евротръст. Трябва ми пълномощно за да може приятелят ми да попълни заявление в банката да си направя периодичен превод за вноска по кредит. Неподвижна съм, на село, нямаме нотариуси наблизо, нямаме пари, а кредита мн ни...

Бюрата по съдимост

Господин Панов, ще ни осигурите ли тестове за този вирус, тъй като ще бъдем на първа линия.

без съдебна ваканция!?

Гледайте ли онлайн какво умуват нашите избраници - да нямало съдебна ваканция. Нека да я съкратят но защо да ни лишат от нея, още повече, че не по наша вина ние не гледаме дела. Аз нямам нищо против да провежда онлайн заседания. Защо не помислят в тая посока?...

Маски и съдопроизводство

Издадена е поредната Заповед на здравния министър за задължителното носене на предпазни маски на закрити и открити обществени места.Възниква въпроса за откритите съдебни заседания.Ще може ли да се носят ? Ще бъде ли задължително да се носят ? Кой ще решава този въпрос ? Председателят на състава...

Срокове по ЗОП.

Ще има ли промяна в сроковете по ЗОП?

Намалете административните санкции по извънредното законодателство

https://dnes.dir.bg/varna/globiha-23-varnentsi-za-razhodka-v-morskata-gradina цитат: "В следобедните часове на петъчния ден, само няколко часа, служители на “Общинска полиция” състави 23 акта на варненци, нарушили забраната за посещение в паркове и градини във връзка с мерките за ограничаване разпр...

Намаляване на таксите на ЧСИ и нотариуси

Предстои тежка икономическа криза, дори и да се излезе бързо от извънредното положение. Тенденцията е видна-текат съкращения, и уволнения в частния сектор, свободните професии са без доходи, ежедневно се регистрират нови безработни, икономическата прогноза е мрачна. Кризата в икономиката ще е навсяк...

Защо не са удължени сроковете по ЗДДФЛ за подаване на данъчни декларации от граждани-нетърговци? Защо в медиите се лъже,че данъчните срокове са удължени? Удължени са, ама не за всички.

Удължен е срокът за Едноличните търговци. Удължени са и сроковете за фирмите, задължени по ЗКПО, здравето на представляващите фирми бизнесмени и безнесменки е ценност, така и трябва да бъде. Не е удълржен срокът за гражданите, например получили хонорари, и задължени да ги декларират по ЗДДФЛ. Те т...

Предлагам ВАдвС да оспори пред КС чл. 10 от ЗМДВИПОРНС

В чл.10 ЗМДВИПОРНС ,обн в. ДВ брой: 28, от дата 24.3.2020 г. е за писано следното: Чл. 10. Военнослужещите от въоръжените сили имат право да: 1. извършват проверки за установяване самоличност на лице; 2. ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните...

Подлежи ли на оспорване пред съд , ако гражданин не бъде допуснат да премине на полицейско КПП?

Изградени са полицейски КПП-та, и не е ясно докога ще ги има тези КПП-та. Полицаи с гимназииално образование преценяват дали причината да искаш да преминеш е основателна или не. Има недопускани, като недопускането е устно, а не с писмено разпореждане , издадено от полицая. Подлежи ли на обжалване...

Извънредното положение, нотариусите и още нещо...

“(3) Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.” Това е текста, свързан с дейността на нотариусите при Извън...

осигуровки на адвокатите по време на извънредното положение

Здравейте, какви мерки бихте предприели във връзка с плащането на осигуровки по време на извънредното положение. Лично аз плащам към 300 лв. на месец за осигуровки. При положение, че съм в обективна невъзможност да работя, следва ли да плащам осигуровките или да преустановя временно адвокатска дейнос...

Работа

И сега ?? Кво само ние ли ще работим ??

Законодателю, удължи сровете за подаване на данъчни декларации по ЗДДФЛ(и не само по този закон) !

Не са малко гражданите, които нямат електронен подпис или ПИК. Те трябна да отидат лично до данъчната служба поне 2 пъти-да вземат физически декларациите, и после попълнени да ги подадат. Не е опция и получаването на ПИК-това също предполага посещение на място. В сегашната ситуация това е крайно...

Мерки коронавирус

Моля ВСС спешно да вземе становище във връзка с емидемиологичната обстановка. От МС препоръчаха ограничаване посещението на гражданите във връзка с предоставяне на административни услуги. В тази връзка в залите на НО в СРС липсват прозорци, струпват се много хора, а вентилацията само може да разпрост...

Нова тема

Ако сте регистрирани влезте тук
или
се регистрирайте!