Фалиралата КТБ осъди длъжница за над 108 хил. евро


Фалиралата и обявена в несъстоятелност преди 2 г. Корпоративна търговска банка осъди своя длъжница от Пазарджик да плати 108 421,19 евро. Сумата е формирана от главница на предсрочно изискуем кредит – 103 080 евро, лихви, такси и неустойки.

Клиентката опита да обжалва пред Окръжния съд решение на районните магистрати, което е също изцяло в полза на трезора. В жалбата си посочва, че заповедта на частния съдия-изпълнител Галин Костов не й е била връчена лично. Оспорва и представеното извлечение от ведомостите на банката – не съдържало данни за неиздължените минимални погасителни вноски, падеж, просрочие, размер на месечните вноски, колко от тях са просрочени, за кои месеци се отнасят, размера на целия остатък от просроченото задължение по пера. Твърди, че не дължи търсената сума, тъй като има сключени между нея и трети лица договори за встъпване в дълг, за които банката е уведомена. Сочи, че липсват доказателства за уведомяването ѝ за обявена от кредитора предсрочна изискуемост на кредита.

Юристът на финансовата институция обаче се позовава на нотариална покана, с която дъжницата е уведомена, че кредитът е предсрочно изискуем и настоява жалбата й да бъде оставена без разглеждане.

Интересен е къзусът с пет договора на длъжницата с лица, имащи вземания към КТБ в несъстоятелност. Защитникът на трезора подчертава, че те нямат достоверна дата, затова се приема тази, на която са внесени в банката, докато жената настоява, че не са антидатирани.

Документи доказват, че са направени поне три посещения от нотариус на адреса на жената, но тя не е намерена. На видно място при входа са поставени съобщения, че нотариалната покана се счита за връчена две седмици след залепването.

Колкото до договорите – те са за едноровни вземания, станали изискуеми преди датата, на която е започнало производството по несъстоятелност – 22 април 2015 година. Прихващането е направено преди тази дата – на 12, 13 и 18 ноември, но пък след датата на неплатежоспособността. Според решение на Софийския административен съд тя е 20 юни 2014-та. Затовасъдът приема за недействително прихващането за кредиторите на несъстоятелността.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Възрастна жена е убита след бездействие на полицията

Предишна новина

Близо 4 години затвор за турчин, нападнал жена заради късите ѝ панталони

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.