Експертно медицинско становище до КС: Разстройствата на половото развитие се класифицират като болести

Експертно медицинско становище до КС: Разстройствата на половото развитие се класифицират като болести

„Понятието „пол“ се свързва с биологичната полова диференциация, характеризирана с два пола - мъжки и женски. Половата диференциация и хетеросексуалната ориентация на човека са в основата на биологичната репродукция“. Такова е експертното становище на чл. кор. проф. д-р Драга Тончева от катедрата по медицинска генетика в Медицински университет – София до Конституционния съд (КС) във връзка с делото образувано там по искане на Гражданска колегия на Върховния касационен съд (ВКС) относно значението на понятието „пол“.

Гражданската колегия на ВКС всъщност зададе общо три въпроса на конституционните съдии, но те допуснаха за разглеждане само първия от тях, а именно: „Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичния пол“. Въпреки това, чл. кор. проф. д-р Драга Тончева е дала в становището си ясни и недвусмислени отговори и на трите въпроса на ВКС, от които не остава съмнение, че всъщност полът е биологично детерминиран, а разстройствата на половото развитие се класифицират като болести.

Ето какво пише проф. Тончева до КС:

Въпрос 1. а) Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и б) има ли то самостоятелно психологическо м/или социално изражение, различно от биологичното?

а) Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията?

Конституцията не дава обяснение на понятието „пол“, а го използва традиционно в неговия биологичен смисъл, отразен в чл. 46.(1) бракът е „доброволен съюз между мъж и жена“; в чл. 47.(2) дефинитивно е посочена „жената майка“.

Полът е биологична характеристика на човека. Той се определя от генетични фактори, наследени от родителите. Мъжкият пол се детерминира от половите хромозоми - X и Y, а женският пол - от две X хромозоми. Индивидите от мъжки пол имат хромозомен набор 46,XY, а лицата от женски пол имат 46,XX хромозоми. Биологичният пол определя репродуктивно поведение. 

Диференцирането на мъжкия и женския пол се дължи на действието на молекулни процеси, които обуславят развитието на недиференцираната би потенциална гонада в тестис при мъжки биологичен пол или в яйчник при женския биологичен пол.

Разстройствата на половото развитие се класифицират като болести. Те се характеризират с отклонения в гениталния пол (в нормалното развитие на яйчници или тестиси) и във вторичните полови белези (външни фенотипни характеристики). Причините за нарушенията в нормалната полова диференциация са многобройни: промени в структурата и броя на половите хромозоми; мутации, засягащи функцията на гени и действие на епигенетични фактори. Хромозомните болести, свързани с нарушения на половото развитие са различни, напр. синдром на Търнър (с една X хромозома - 45,ХО), синдром на Клайнфелтьр (с допълнителна X хромозома при мъже - 47,XXY), мъже с увеличен брой на Y хромозоми (47,XYY), индивиди с мъжки полови органи могат да имат женски хромозомен набор (47,XX) при носителство на моногенен дефект; състояния с едновременно развитие на мъжка и женска полова жлеза (овотестис) при индивиди с различни кариотипи: 46,XX; 46,XY и мозайки и много други.

б) Има ли понятието „пол“ самостоятелно психологическо и/или социално изражение, различно от биологичното?

Понятието „пол“ се свързва с биологичната полова диференциация, характеризирана с два пола - мъжки и женски. Половата диференциация и хетеросексуалната ориентация на човека са в основата на биологичната репродукция.

Сексуалната ориентация към един й същи биологичен пол (на хомосексуалисти и лесбийки) има психологическо и социално изражение, различно от биологичното. Резултатите от най-мащабното проучване, проведено досега, за определяне на генетичната основа на сексуалността с цялостно екзомно секвениране на 500,000 индивиди, не дават убедителни доказателства за роля на генетичен компонент за еднополовото сексуално поведение. Данните доказват, че „генетичните вариации представляват малка част от еднополовото сексуално поведение“. Не е открит „гей ген“ и няма генетичен маркер, който да предсказва отклонения в сексуалността. Хомосексуалната характеристика на индивида се свързва с преобладаваща роля на фактори на околната среда и културата, и са проява на сложността на човешката сексуалност.

Определението за транссексуализъм включва „желание на човека да живее и да бъде приет като принадлежащ към противоположния пол, проявено с чувство на дискомфорт от неподходящия биологичен пол и желание за операция и хормонално лечение за постигане на възможно най-голямо сходно е предпочитания от него пол". В исторически план транссексуализмът е определян като психично разстройство от Американската психиатрична асоциация, но тази диагноза е заменена с „полова дисфория“, дефинирана в Диагностично-статистическия наръчник на психичните разстройства (DSM-5 American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Новата диагноза осигурява на транссексуалните хора достъп до медицинска интервенция за смяна на външния фенотип и за лечение на чести депресии, тревожни състояния и психиатричните разстройства.

Въпрос 2. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил като пол, различен от биологичния?

На конституционно ниво въпросите за „биологичния пол“ и за сексуалната ориентация са адекватно и дефинитивно решени в Чл. 32.(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в Личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

Въпрос 3. Признават ли чл. 5, ал. 4 и чл. 4., ал. 3 от Конвенцията за защита на правата на човека й основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България, както и препис от определението на съда от 29 април 2021 по конституционно дело № 6/2021 г.?

Чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който гласи „Зачитане на личния и семейния живот. Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения“ и Чл. 32.(1) на Конституцията на Република България със същата дефиниция „Личният живот на гражданите е неприкосновен“ не обясняват понятието „пол“, а зачитат личното възприятие на индивида за принадлежност към другия пол.

Полът е независим от сексуалната ориентация на индивида. Външните полови белези (фенотип) може да бъдат коригирани с хирургични интервенции и хормонално повлияване и да се доближат до характеристиките на противоположния пол, но генотипът на индивида не може да бъде променен. Индивидът се ражда с генетичен пол (мъжки или женски) и той остава такъв до края на живота му. Полът се диагностицира чрез дородови или послеродови генетични изследвания, с които се търси наличие или отсъствие на генетичен материал от Y хромозома или наличие на две X хромозоми. Това е общоприета практика в медицинската генетика за диагностициране на пола и за медико-генетично консултиране.

Още по темата

КПКОНПИ установи конфликт на интереси при двама общински съветници

Предишна новина

СЕС излезе с интересно тълкуване на обработването на личните данни, съдържащи се в червена бюлетина

Следваща новина

Коментари

9 Коментара

 1. 9
  petar.milov@abv.bg | нерегистриран
  0
  0

  Коментарът на човека, представящ се за доц. Мангъров е пълен фалшификат.

 2. 8
  О.Р. | нерегистриран
  0
  0

  Вижте как Корнелия Нинова спомага колебаещите се избиратели да гласуват на 11-ти юли за всеки друг но не и за БСП, защитавайки един манипулатор от шайката като т.нар. д-р Кантарджиев, дето плашеше с трупове народът ни и всяваше паника сред млади и стари, довела до маса смъртни случаи. Същият този тип трябва да бъде съден!, а наместо на това четете думите на лидера на лявата коалиция:
  Уволненията на служебното правителство не бива да са самоцелни. Хора с доказани професионални и морални качества не трябва да се сменят. Изразявам позиция, не защото Тодор Кантарджиев е член на БСП, а защото въпросът е принципен. Уволненията на служебното правителство не бива да са самоцелни. Хора с доказани професионални и морални качества не трябва да се сменят. Проф. Кантарджиев е почтен човек и доказан специалист в своята област.
  В защитата на този доктор- специалист? по ковид 19 се включи и шефа на софийските социалисти Калоян Паргов, пишейки следното във Фейса:
  Няма как да си затворя очите пред тази безпринципна чистка...Пенсионирането на проф. Тодор Кантарджиев е грешно решение на министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров. Професорът е безспорен професионалист. Доказа се за пореден път в последната година, през която неотлъчно беше на първа линия в борбата с COVID-19 в качеството си на директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
  33 години от живота му, отдадени на медицината. Един от най-успешните експерти на БСП. А в БСП имаме основен принцип - никога не изоставяме другарите си в беда. Точно по тази причина няма как да си затворя очите пред тази безпринципна чистка. Навършил си възраст е грозно и неблагодарно отношение към професионалист, който достойно е изпълнявал задълженията си и е служил вярно на хората години наред. Проф. Кантарджиев беше член на БСП в столичния район Оборище преди да бъде назначен за директор на Националния център по заразни и паразитни болести, когато замрази партийната си дейност. Очакваме го отново при нас в организацията и продължаваме да работим заедно за промяната.
  Толкоз, а няма и дума за стотиците хиляди социалисти, които бяха уволнянавани и принудени да се пенсионират през годините на хунтата, пък и далеч преди това след 10-ти ноември, без тази партия БСП да си мръдне и пръста за тяхна защита. Считам, че при това положение т.нар лява коалиция няма шансове на тези избори, Още повече, че точно тя прие закони по времето на Станишев, дискреминиращи всички онези честни българи, работели за сигурността и отбраната на страната ни. А те, заедно със своите семейства са още живи и броят им е петцифрен. И не пандемията беше причината да не гласуват през април за БСП, а това, че тази партия не е в състояние да им осигури каквото й да е било и на практика беше една вяла опозиция на хунтата в името на това, ръководството й в София и по места да се облагодетелства години наред от властта. Жалко, но факт....доказващ думите на тези пионки от ИТН, че БСП е част от статуквото. Какъв позор хора като тези буфосинхронисти да се подиграват по такъв начин със столетницата и да привличат все повече гласове в тяхна полза без да е ясно накъде точно ще тръгне България ако точно те и другите като тях овладеят властта...!

 3. 7
  адвокат | нерегистриран
  8
  0

  Извънредната обстановка продължава. Животът също! Пландемията върви по план. Медицинските експерименти се провеждат мащабно и безотговорно.

  Дебилите припкат с маски на муцуните по улиците и карат сами колите си, като явно се пазят от самите себе си. Препятстването на кислорода до мозъците им допълнително изглажда и без това недостатъчните гънки там. Усърдни, но малоумни продавачи провалят всеки шанс на бизнеса да оцелее, като гонят и малкото клиенти, влезли в обектите им, ако са без маски.

  Социалната дистанция се спазва строго от дебилите, което изцяло подкрепям! Досега трудно се разпознаваха и едва след досег с тях разбирах на какво съм се натресла, докато сега е леко и просто – виждаш го на открито с маска и да седи на три дължини от другите и сам не се приближаваш, защото надписът „дебил“ на челото си личи отдалеч!

  Всъщност цялата работа е да се въртят едни пари от едни хора. А ние участваме в цирка. И циркът продължава……

  Елена Гунчева

 4. 6
  адвокат–сак | нерегистриран
  0
  -94

  До 5- публикуваното от Вас са пълни глупости и не кореспондират с обективната действителност. Радвайте се, че съвременната медицина сведе над 200 години до 1-2 години. Ето това имам предвид- ''...Юстиниановата чума е първата зафиксирана в историята чумна пандемия (от три). Засяга основно населението на Източната Римска империя. Първата вълна (541 – 544) е по време на управлението на византийския император Юстиниан I, но чумата се проявява на общо 18 вълни през следващите две столетия (541 – 750)....''

 5. 5
  доц.Атанас Мангъров | нерегистриран
  27
  -4

  ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ОПЕРАЦИЯ „COVID-19” И МЕТОДИТЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПСИХИКАТА И СЪЗДАВАНЕ НА ПОКОРСТВО.

  Статията е базирана на лекции на психолога Ричард Гранън ′′Застъпи се за себе си „.

  Covid-19 е професионална психологическа операция, проектирана от екип от психиатри и психолози, чиято цел е напълно да унищожи настоящото възприемане на света и да създаде Нова сделка. Тя е част от „Програма 2030 г”, осъществена от Организацията на обединените нации, която цели цялостно преустройство на живота и социалните отношения. За да се постигне това, първо трябва да накараш хората да се съгласят на всичко. Това, което се случва в момента и техниките, които се използват, се основават на модела на психопат, дебнещ жертвата си. Всички сме жертви. Още няколко години ще бъдем жертви, затова е важно да знаем на каква психо-манипулация сме подложени и как да се предпазим от нея.

  ТЕХНИКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОПЕРАЦИЯТА COVID-19

  Изкривяване на възприятието за реалност. Тази техника включва да кажеш на жертвите, че реалността, която виждат, не е вярна и че очевидните неща не са такива. Характеристиката за наличие на пандемия е, че хората първо наблюдават определени явления, а след това започват да говорят за тях в медиите. Тук беше обратното. Живеехме нормален живот, а ако не бяха казали в медиите, че има пандемия, никой дори нямаше да я забележи. Досега бихме преминали през нормалните сезонни настинки и бяхме го приели за нормално. Обществеността бе манипулирана за да възприеме сезонните респираторни заболявания като смъртоносна заплаха. Ако някой преди година беше казал на лекарите, че ще затварят клиники, защото болни хора могат да дойдат при тях, щяха да се хванат за главите. Сега обаче това се превърна в част от ново възприемане на реалността и започна да се приема за нормално. Забележете, че много от нещата, които сме смятали за невъзможни преди година, са станали новото нормално. Вече дори не се съмняваме в абсурдите, които се множат ден след ден.
  Принудително и натрапващо се разказване на случващото се. Показването на репортажи и постоянното бомбардиране на жертвата с конкретна информация. Дейставащо, като лъжа, която става истина, ако се повтори хиляди пъти. Дори хората, които ежедневно се ръководят от разума, започват да се съмняват в смисъла и трезвата оценка на реалността. Започват да си мислят: Може би все пак има такава пандемия?
  Оптимистични прогнози – създаване на визия за светло бъдеще, което ще последва поражението на вируса. Но все пак трябва да носим маски, все пак трябва да си стоим вкъщи, все пак трябва да се ваксинираме. САМО ДВЕ СЕДМИЦИ. Забележете, че измина една година откакто бяхме затворени за две седмици, а линията на светлото бъдеще се измества все повече. Всичко, което е хубаво, е да се случи в бъдеще, което постоянно се отлага и което може никога да не дойде наистина. Но няма да ви го кажат директно.
  Обвинение на жертвата. Психопатите никога няма да признаят, че са виновни, че са довели жертвите до задънена улица. Никога няма да признаят, че са създали ситуация, в която жертвите страдат. Вместо това ще убедят жертвите, че те са виновни за сегашното състояние на нещата. Казват, че сме имали в предвид да помогнем, но вие сте виновни, защото искате да празнувате, защото искате да се срещате, защото искате да празнувате заедно празници. Искаме да помогнем, но вие сте виновни, че не следвате разпореденото. Това води до ситуация, в която жертвата започва да вижда насилника си като спасител от сегашното състояние на нещата. Жертвата очаква мъчителя си да намери решение. Така се изгражда подчинение.
  Изолация. Изолацията е най-добрият начин за разбиване на психиката. Изолацията се използва от години в затворите за най-опасните престъпници и се счита за най-лошото наказание в затворите. Изолацията води до демонтаж на психиката, поставя под въпрос самочувствието, загуба на чувството за смисъл в живота. Жертвата, лишена от социални контакти, става апатична и с времето ще се съгласи на всичко, за да промени това състояние на нещата.
  Атакуване и подиграване на хора, които се съмняват в статуквото. Тук се запознаваме с подигравките към лекари и учени, които доказват глупостите, свързани с covid. Тези хора имат силни аргументи и научни доказателства, че настоящата пандемия няма научна основа. Нито един институт в света не е изолирал коронавируса досега, листовките на PCR теста изрично заявяват, че не се използват за диагностициране на коронавирус. Няма проучвания дали маските инхибират предаването на вируса и не са провеждани проучвания за безопасността на ваксините от независими научни институти. Факт е, че пандемията от Covid-19 е създадена от тестове, които не са открили коронавируса. И всичко, което се случва сега, е производно от него. Хората с академични степени, пионери в своите полета, са подигравани и етикетирани като измамици, или теоретици на конспирацията. Ако психопат иска да разруши позицията и самочувствието ви, той започва да влияе на начина, по който ви възприемат другите. Има масово действие на лишаване авторитета на хора от научната общност, които поставят под въпрос covid повествованието. Представянето им като заплаха в краен случай ги лишава от правото да практикуват професия, независимо от предишните им постижения.
  Принуждаване да се възхвалява мъчителя и да се признават заслугите му. Опитват се да принудят обществото да признае, че случващото се в момента не е провал, а заслугата на правителството и че са хората, които поддържат нещата. Защото ако не бяха те, щеше да е много по-зле. Така че или обществото е длъжно да го смята за успех, или ще се налагат санкции, включително и постоянно затваряне.
  Поддържане на двойствена политика. Затваряме – отваряме – затваряме – отваряме. След известно време всяка жертва свиква със състоянието на нещата и започва да се адаптира към ситуацията. Целта на двойния аршин е да се наруши този процес, а прекъсването на този процес води до срив на психиката. Вече влизате в него и ето още една промяна на внушението, което ви изхвърля от нормалността, когато сте на крачка от стабилността. Това предизвиква объркване, което се очаква да се проточи във времето. Мислете, че ще правят това с нас още няколко години. Бъдете наясно и се подгответе за това, което ще се случи. Имайте предвид, че това е само манипулация, за да ви разбие и да ви накара да се съгласите на всичко.
  Получаване на радостта от живота. Конструиране на реалност по такъв начин, че животът да не осигурява никакви развлечения и удоволствие. Затваряне на фитнес клубове, ресторанти, паркове, отменяне на почивки и културни събития. Тази техника вече е използвана през Втората световна война, когато на евреите е забранено да спортуват, да слушат музика на живо и да ходят по паркове. Това е, за да накара жертвите да се чувстват безсмислени в живота, даващо път на депресията, самоубийствата и апатията. В същото време се поддържа тезата, че ако жертвата се подчинява на заповедите на психопата и съдейства, може би всичко това ще ѝ бъде отново разрешено и върнато.
  Нарцистична ярост. Въвеждане на все по-тежки санкции, когато не всичко върви по план. Това е типичен симптом на психопатична реакция, причинена от загуба на контрол. Има за цел да сплаши възможно най-много жертви. Помнете, че не бива да се страхувате. Ако виждате, че все повече потисничество се въвежда, значи те се страхуват. Страх ги е да не загубят контрол. Най-доброто решение е да устоиш пасивно.
  Довеждане на жертвите до заучено безсилие. Това е, за да се даде чувство и убеждение на жертвата, че независимо какво прави, това няма значение и няма да промени нищо. Поразителен пример за използването на тази техника беше въвеждането на локдаун в деня на международния ден за свобода. Много хора в съпротивляващите се кръгове започнаха да губят надежда и вече официално казват, че няма смисъл. Те искат да мислиш така. Целта на това е да предизвика защитна апатия и нежелание за предприемане на каквито и да било действия.

  ТОВА Е ВОЙНА СРЕЩУ НАШЕТО СЪЗНАНИЕ.

  Тази война е предназначена да направи жертвите напълно зависими от системата на властта, караща хората да възприемат мъчителите като хора, които могат да ги спасят. Което води до психологическа зависимост и съпътстващите и елементи – локдауни, ваксинации, маски. Сега искат да превземат вашето съзнание, но скоро ще посегнат за всичко. И няма да мирясат, докато не ти отнемат всичко.“

 6. 4
  До колкото знам | нерегистриран
  16
  -4
  До коментар #3 от "112 | нерегистриран":
  Всъщност, когато говори за "разстройствата на половото развитие", експертът има предвид анатомични и физиологични отклонения. Бих ръкопляскал и на психиатър и психолог, които се осмелят да коментират педерастията, педофилията, геронтофилията, зоофилията, некрофилията и всички останали извращения, в контекста на психичните разстройства.

  Хомосексуалността до преди няколко десетки години е била определяна от Американското дружество на психиатрите за психична болест. След това е изключена от списъка с психични болести на САЩ, явно по политически /идеологически/ причини, но не и по медицински причини. Медицински причини биха били ако генетиката установи, че няма генетична разлика между мъж и жена, което както знаем не е така, както пише и професорката.

 7. 3
  112 | нерегистриран
  16
  -7

  Всъщност, когато говори за "разстройствата на половото развитие", експертът има предвид анатомични и физиологични отклонения. Бих ръкопляскал и на психиатър и психолог, които се осмелят да коментират педерастията, педофилията, геронтофилията, зоофилията, некрофилията и всички останали извращения, в контекста на психичните разстройства.

 8. 2
  RRR | нерегистриран
  26
  -4

  Много точно становище, браво.

 9. 1
  адвокат–сак | нерегистриран
  32
  -9

  ''Правен свят'', приемете моите искрени благодарности за публикуването на професионалното становище на г-жа чл. кор. проф. д-р Драга Тончева от катедрата по медицинска генетика в Медицински университет – София по цитираната проблематика. Време беше човек с нейната компетентност да изрази професионално становище и да каже ясно и със спокоен и професионален тон, че '''....Разстройствата на половото развитие се класифицират като болести..'' Това, разбира се, не е някаква свръхсекретна медицинска и научна тайна, защото МКБ с неговите редакции са публично достъпни и безплатни за ползване в интернет и всеки заинтересуван може да се запознае със съдържанието му. Като бивш лекар без специалност, изразявам абсолютно и пълно съгласие с професионалното становище на г-жа чл. кор. проф. д-р Драга Тончева и считам, че и за в бъдеще е добре да се публикува професионалното становище на такива капацитети в науката, които обективно и безпристрастно да дават професионални отговори по наболели проблеми в обществото.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.