ДСБ са обсебени от идеята за контрол на главния прокурор, смята проф. Близнашки


Идеята за импийч­мънт на глав­ния прокурор има смисъл да бъде въведена при много ясни фор­мирани пред­пос­тавки и за тримата големи в съдеб­ната власт. Проб­лемът на Рефор­матор­с­кия блок идва от една от пар­тиите ДСБ , които са обсебени от идеята, че прокуратурата трябва да бъде зависима инс­титуция и трябва да изпъл­нява нареж­данията на силите на деня. Това заяви в интервю за БНР бив­шият служебен премиер проф. Георги Близ­нашки. По думите му рефор­маторите като цяло не схващат, че през пос­лед­ните 50 години се е случило нещо необ­ратимо — прокурорите са съдебни магис­т­рати, както съдиите и следователите в цяла Европа. "Те робуват на пог­решни пред­пос­тавки, че могат да вър­нат прокуратурата в под­чинение на изпъл­нител­ната власт. Решенията пред­лагани от минис­търа на правосъдието Христо Иванов са пог­решни", категоричен беше професорът по кон­с­титуционно право. "За съжаление, като изк­лючим голямата идея за раз­деляне на ВСС на два фор­мата когато се разис­к­ват кад­рови въп­роси — другите пред­ложения са несъс­тоятелни. Става дума за явното гласуване и скъсяването на ман­дата на ВСС, защото по този начин ВСС ще бъде пос­тавен в зависимост от силите на деня, т.е. ще лик­видираме независимостта на съдеб­ната власт", допълни професорът по кон­с­титуционно право. Според него "в желанието си да нап­равим нещо добро, сме на път да допус­нем прин­ципна грешка, която ще даде отражение за години нап­ред".

Кунева в Ловеч: Вкарваме антикорупционния закон

Предишна новина

Мисията "реформа в прокуратурата" невъзможна?

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.