Динко Хаджиев поема ръководството на РС-Златоград

Динко Хаджиев поема ръководството на РС-Златоград
РС-Златоград, снимка:архив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно с 13 гласа "за" избра Динко Хаджиев за административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград. Към момента съдия Хаджиев е и.ф. административен ръководител на съда и бе единствен кандидат в процедурата.

Личната си мотивация за участие в изборната процедура съдия Хаджиев аргументира с постигнатите високи резултати в дейността на Районен съд – Мадан, докато е председател, което обстоятелство е отразено в годишните отчети на районния съд и Окръжен съд – Смолян, както и в докладите от извършени ревизии от Инспектората към ВСС (ИВСС) и от окръжния съд, уточниха от кадровия орган.

В Концепцията му са заложени цели и мерки във връзка с кадрово укрепване на съда, чрез назначаване на съдия на свободната щатна длъжност; повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители; поддържане на сградния фонд; подобряване на техническата обезпеченост; поддържане на нормална и ефективна работа на персонала на съда; работа с подрастващите и медиите.

Кандидатурата на съдия Хаджиев за председател на Районен съд – Златоград е подкрепена от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Смолян, които са посочили, че той е "изключително всеотдаен в работата си като съдия и като представляващ съдебната институция; пример за магистрат, който поема повече от разписаните отговорности, за да защити имиджа на съдебната институция; етичен и колегиален, с лекота в общуването и с усет за необходимостта от издигане авторитета на съдебната система в малките населени места".

Въпроси към кандидата зададоха членовете на съдийската колегия Атанаска Дишева, Боян Новански, Вероника Имова, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков във връзка с нормалното функциониране на съда, предвид факта, че работи само един съдия, както и необходимостта от промяна в нормативната уредба, касаеща подобни случаи; реформата на съдебната карта и подведомствеността на заповедните производства; комуникацията по наказателни дела с прокурорите, предвид закриването на районни прокуратури и разкриването на териториални отделения.

В рамките на дебата, кандидатурата на съдия Хаджиев коментираха Панов, Чолаков , както и от Атанаска Дишева, които посочиха, че той отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността, получил е подкрепата на колегите си от съдебния район, доказал се е като административен ръководител, притежава необходимите професионални качества, показал е задълбочено познаване на проблемите на районните съдилища от граничните райони и има визия за тяхната роля в отстояване на държавността.

Съдия Хаджиев има над 18 години общ юридически стаж, от които над 16 години като съдия. През периода от 20.01.2000 г. до 20.06.2017 г. е съдия в Районен съд – Мадан и има два последователни мандата като председател на съда в периода от 11.10.2004 г. до 15.12.2014 г. От 20.06.2017 г. Динко Хаджиев е изпълняващ функциите административен ръководител на Районен съд – Златоград.

Още по темата

Освободиха от системата съдийка от АССГ, не ходила на работа с месеци и бавела дела над 2 години

Предишна новина

Осъдиха българка за многобрачие, омъжила се срещу 700 евро за пакистанец и мъж от Северна Македония

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.