Депутатите отхвърлиха президентското вето върху Закона за банковата несъстоятелност

Депутатите отхвърлиха президентското вето върху Закона за банковата несъстоятелност

Със 129 гласа "за", 40 "против" и нито един "въздържал се" депутатите преодоляха президентското вето и приеха окончателно промените в Закона за банковата несъстоятелност.

В мотивите на законопроекта е записано, че той цели да се осигурят ефективни механизми за попълване на масата на несъстоятелността на банка, обявена в несъстоятелност, както и да се противодейства на схеми за вторичното разграбване на активите, закупени пряко или непряко с пари с такъв произход. Промените включват забрана за квесторите, временните синдици и синдиците да заличават обезпечения, учредени в полза на банката в несъстоятелност. Въвежда се и относителна недействителност на всяка сделка за прехвърляне на вземане с произход от банка

Преди началото на дебатите в зала вносителите Йордан Цонев и Хамид Хамид коментираха ветото на президента Румен Радев. Те са съгласни с част от мотивите на президента, но бяха категорични, че то трябва да бъде отхвърлено. От думите им стана ясно, че "205 са заведените съдебни дела за прихващания след фалита на КТБ, а материалният интерес е за над 1,174 млрд. лева. Стойността на заличените обезпечения в полза на КТБ е 233,174 млн."

"Ретроактивното действие спрямо заличаването на обезпеченията по цесиите, защото сега съдът като каже, че не признава една цесия за валидна, няма никаква финансова стойност, синдиците няма към какво да насочат своя иск. Сега, като влезе законът в сила, тези ипотеки ще се върнат. През колкото и ръце да е минал този актив, той ще е минал с тази тежест. Ако съдът не признае това прихващане и тази цесия, синдиците ще се насочат към това обезпечение"., твърди Цонев.

Предстои обнародването му в Държавен вестник в седем дневен срок.

Още по темата

От 2019 г. българските лични документи ще съдържат електронен носител на информация

Предишна новина

Излезе първият брой на списание "Бизнес и право"

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Цонев и Хамид са съгласни и с част от мотивите на президента. | нерегистриран
    2
    0

    Вносителите на закона Йордан Цонев и Хамид Хамид коментираха ветото на президента Румен Радев. Те са съгласни с част от мотивите на президента, но бяха категорични, че то трябва да бъде отхвърлено поради неразбиране на чл. 14 от Закона за нормативните актове. Със 129 гласа "за", 40 "против" и нито един "въздържал се" депутатите превратно приложиха института на ретроактивното действие на правната норма. Законите с обратна сила са юридически разгул. Конституционният съд трябва да се произнесе ясно за безцеремонното преуреждане на важни обществени отношения със задна дата, за недопустимо обратно действие на закон. В практиката си КС последователно приема, че принципът на правната сигурност, предвидимост и стабилност, принципът за забрана на обратното действие на правните норми и принципът за закрила на законно придобити права са производни от принципа на правовата държава ( вж. Решение № 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г.; Решение № 10 от 29.09.2016 г. по к. д. № 3/2016 г.; Решение № 12 от 11.11.2010 г. по к. д. № 15/2010 г.; Решение № 7 от 29.09.2009 г. по к. д. № 11/2009 г.; Решение № 7 от 19.06.2012 г. по к. д. № 2/2012 г.). Същевременно съдът разграничава същинската от несъщинска ретроактивност на закона, като заключава, че същинско обратно действие „има само тогава, когато той засяга придобити вече права или погасени задължения“ (Решение № 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г.). Налице е противоречие с чл. 4, ал. 1 на Конституцията, която въвежда принципа на правовата държава и производните от него правна сигурност, предвидимост и стабилност, недопустимост на обратното действие на правните норми. Тук не става дума за обратно действие на една правна норма, а за учредително действие на закон и законови норми, които заварват определени фактически обстоятелства и започва да ги третират ретроактивно по определен нов начин. Накърняват се придобити права, а е недопустимо с обратно действие да се отменят придобити материалноправни или процесуалноправни права.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.