post-featured-image-35526.jpg

Национално бюро-фантом

Наложи ми се да проведа интересен разговор с председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Благодарение на журналистическите си контакти намерих мобил...
post-featured-image-35420.jpg

Трябва ли да има второ Министерство на финансите заради европейските фондове?

"Настроена" ли е системата за управление и контрол на европейските средства в Република България към  предизвикателствата на програмен период 2014-2020г.?Необходимо ли е да има второ министерст...
post-featured-image-35188.jpg

Трябва ни единен регулатор в областта на конкурентното и потребителското право

В основата на защитата на конкуренцията е интересът на потребителя – конкуренцията води до увеличаване на избора на стоки и услуги, повишаване на тяхното качеството, понижаване на цените и стимулира...
post-featured-image-35152.jpg

От националните власти зависи ефективното изпълнение на решенията на Страсбург

Необходимостта от реформа на механизма, установен с Европейската конвенция за правата на човека, предизвиква загриженост почти откакто тя съществува, а започналият още през 60-те години процес е все...
post-featured-image-35082.jpg

Международноправният контекст на кризата около Украйна

Няма как да не направи силно впечатление, че в коментарите и становищата по кризата в Украйна интензивно се използва риторика и терминология от областта на международното право. Това донякъде е разб...
post-featured-image-35051.jpg

От ЕСПЧ се чака да се произнесе за връзката между престъпната дейност и отнетото имущество

Въвеждането на гражданската конфискация на имущество, "придобито от престъпна дейност", по закона от 2005 г., и на "незаконно придобито имущество" по закона от 2012 г., повдигна сериозни въпроси за...
post-featured-image-34951.jpg

Неизбежната отбрана в проекта за НК – врата към безнаказано насилие и произвол

Уредбата на неизбежната отбрана в чл. 14 от проекта за Наказателен кодекс (НК) е почти дословно пренесена от чл. 12 на сега действащия кодекс. Тази уредба не е преставала да бъде обект на разгорещен...
post-featured-image-34910.jpg

Проектът за нов НК иска доста редакции, но трябва да се подкрепи

За разработване и приемане на нов Наказателен кодекс се говори с променлива интензивност през последните поне 10 години. Дебатът по темата се поставя с нова острота почти при всяка следваща промяна...
post-featured-image-34899.jpg

Резилът "ВСС"

"Мисля, че сме обречени... Изглеждаме зле и, извинявайте за думата – идиотски." Това са думи на бившия главен прокурор, сега конституционен съдия, Борис Велчев към колегите му от Висшия съдебен съве...
post-featured-image-34866.jpg

Щатовете в съдебната власт трябва да се определят според натовареността

Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да съобразява индивидуалната натовареност на всеки орган на съдебната власт при прекрояването на щата, включително на Инспектората към ВСС (ИВСС). Това става ясно...
post-featured-image-34859.jpg

В спора за Украйна и двете страни грешат

Когато се обсъждат далечни събития, изглежда, че най-трудно е да се каже "и двете". Украйна е пример за това - дебатите в случая са сведени до размяна на взаимни обвинения, като всяка страна отправя...
post-featured-image-34641.jpg

Помирение или наказание?

Професор Нилс Кристи е автор на учебници по криминология, които се четат по цял свят. Носител е на наградата Fritt Ord (Свободно слово) за 2001 г. наред с Андрей Сахаров, Лео Етингер, Харта 77 (...
post-featured-image-34584.jpg

Как да изберем главен съдебен инспектор*

Над Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) като че тегне прокоба и съставът му не може да бъде подновен нормално от 2011 г. насам. Първо бяха проблемите с изборите на нови инспектори, после в...