post-featured-image-39658.jpg

Загуби ли Цветанов делото за клевета, от което уж се спаси? Абсолютно, абсолютно!

Ограничаване на отлаганията на делата чрез електронното призоваване; Въвеждане на механизми за ангажиране на отговорност на участниците в процеса, които умишлено го бавят, с цел превенция...
post-featured-image-39602.jpg

От кого и от какво се крие ВСС?

Очаква се днес Висшият съдебен съвет да се събере и да обсъди кога да открие нова процедура за избор на председател на Върховния касационен съд (ВКС), както и да направи анализ на причините, довели...
post-featured-image-39334.jpg

Накъде след гласуването за председател на ВКС?

За разлика от предходния избор за председател на ВКС, сега за мен беше удоволствие да изслушам и двете  кандидатки – Павлина Панова и Таня Райковска. В изложенията им  личеше познаването н...
post-featured-image-39211.jpg

Петима от ЦИК са достатъчни, за да постанови тя несъвместими с правото решения

Едно от правомощията на ЦИК е да регистрира наблюдателите на изборите. Законът я задължава да прави това, когато са изпълнени условията на чл. 112 от Изборния кодекс (ИК). Едва ли някой има съмнения...

Прекъсва ли подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно основание погасителната давност

Председателят на Върховния касационен съд е издал на 03.06.2014 г. разпореждане за допълване на Разпореждания от 11.01.2013 г. и 21.01.2013 г. за образуване на тълкувателно дело № 2/2013 г. на ОСГТК със следния въпрос: Подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълните...
post-featured-image-38900.jpg

Нови председатели на върховните съдилища в пет държави от ЕС*

През последните четири месеца в пет от държавите-членки на Европейския съюз (Белгия, Полша, Дания, Германия и Франция) бяха назначени нови председатели на върховните съдилища, основно поради излизан...
post-featured-image-38899.jpg

Как се избират председателите на върховните съдилища в страните от ЕС

Един преглед на избора на председатели на върховните съдилища в страните от Европейския съюз дава интересна картина. Най-голям процент са случаите, при които председателите на върховните съдилищ...
post-featured-image-38541.jpg

В България прокуратурата не бива да става част от изпълнителната власт

В коментар под статия на "Правен свят" от миналата седмица читател, обозначил се като "прокурор", написа: Не през ден, всеки ден четем - "Прокуратурата това, прокуратурата онова". Предлагам ви и...
post-featured-image-38360.jpg

Самоотводът на съдията – начин на употреба

Институтът на самоотвода е познат отдавна на българското процесуално право. Той цели осигуряване на безпристрастност и обективност на съответната процедура. При наличие на определени факти съответни...
post-featured-image-37943.jpg

Аз съм лобист на българските граждани, лобирам за тях и техните права

"Аз съм лобист на българските граждани, лобирам за тях и техните права". Това заяви за "Правен свят" зам.-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева по повод на приетата вчера от правителството п...

Актуални проблеми по прилагането на НПК и търсенето на съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 6 от ЕКПЧ

І. По въпроса за основанията за задържане по чл. 64, ал. 2 НПК, постановено от прокурор, и допустимостта на съдебния контрол за неговата законност Основно право на гражданите по чл. 30 от Конституцията на Република България е правото им на лична свобода и неприкосновеност, което може да бъде о...
post-featured-image-37797.jpg

НПК не предвижда ред за обжалване на постановление за задържане до 72 часа

Във връзка със публикувана статия от 14 юли 2014 г. в сайта "Правен свят" със заглавие "Съдебен контрол се дължи по всяко задържане - още до като то трае", се възползвам от право на отговор по повод...
post-featured-image-37727.jpg

Зловеща клада на правни принципи и международни договори *

На 01. 07. 2014 г. влизат в сила санкциите на Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и...
post-featured-image-37710.jpg

Поредният "нов" ЗОП

На 13 май 2014 г. в  брой 40 на "Държавен вестник" беше обнародван поредният закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Без преходните и заключителни разпоредби то...