post-featured-image-40838.jpg

Разделянето на ВСС на две колегии не може да стане само чрез промени в закона*

Димитър Гочев е бил съдия, председател на отделение и заместник-председател на Върховния съд. Бил е и член на ВСС. От 1994 г.до 2003 г. е съдия в Конституционния съд. Шест години е бил и съдия в Евр...
post-featured-image-40835.jpg

Как с питане до Люксембург може да бъде отменено Тълкувателно решение на ВКС

С влизането на Република България в Европейския съюз българският съд следва да прилага в своята правораздавателна дейност т.нар. европейско право - учредителните договори на ЕС, международните догов...

Защитата на личните данни в епохата на интернет

Въведение Живеем в информационно общество. Тази фраза се е превърнала в клише до степен, че не се замисляме за параметрите на нейния смисъл. Светът  започна да става обезпокоително малък, откакто с помощта на средства за търсене на информация в интернет /търсачки/, можем да узнаем подробн...
post-featured-image-40449.jpg

За почерковите експертизи и за подводните камъни

При криминалистическото изследване на ръкописни текстове и на подписи в документи с цел установяване авторството им, в практиката понякога се налага да се изследват и техни ксерокопия. Това обикнове...
post-featured-image-40381.jpg

За допинга в колоезденето и съдебната реформа в България*

След години на замитане под килима на проблемите на правосъдието, няколко събития от последните седмици дават основание за оптимизъм, че най-накрая нещо сериозно може да бъде направено. Обявенат...

Замените на горски земи като държавна помощ *

1. Решението на Европейската комисия С решение от 5 септември 2014 г. Европейската комисия прие, че някои сделки за замяна на горски земи държавна собственост срещу горски земи частна собственост (станали известни в публичното пространство у нас като "заменки") представляват държавна помо...
post-featured-image-40224.jpg

Кое е вярно – че заварените министри са от квотата на реформаторите или че не са?

Само едно от двете твърдения, направени с разлика един ден, може да бъде вярно: Заявеното от участниците в преговорите от страна на реформаторите ден преди определянето на кабинета, че не могат...

Фасадната правозащитност на българските институции

Под ефекта на последните месеци (та дори години) на политическа нестабилност и борба за власт незабелязани останаха два документа относно България, съставени от организации на Съвета на Европа - Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН, Комисията) и Консултативният комитет по Ра...

Коригиране на приспаднатия ДДС, когато не е извършена облагаемата доставка

Преюдициалното запитване е отправено от Администрати¬вен съд - Велико Търново (АСВТ) в рамките на спор между "Фирин" ООД (наричано по-нататък "Фирин") и директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика"- Велико Търново, при Централно управление на Националната агенция за приходите...
post-featured-image-39961.jpg

За първи път България ще изпрати Генерален адвокат в Съда на ЕС

След избора на кандидати за съдия в  ЕСПЧ, правната общност в България ще бъде изправена пред още едно, според някои даже  още по-отговорно предизвикателство – излъчване на кандидати за Ге...
post-featured-image-39893.jpg

Делото "Спасич" на Съда на ЕС - ново измерение на принципа non bis in idem

Свидетели сме на създаването на общото европейско наказателно право. Това става - както обикновено досега - чрез тълкувателната дейност на Съда на ЕС, която запълва празнотата или отстранява неяснот...
post-featured-image-39780.jpg

7 часа преговори означават, че ГЕРБ и Реформаторите имат желание да се разберат

Провал на преговорите ГЕРБ - Реформаторски блок, миниране на възможностите за коалиция, провокация, скандал. Това бяха част от коментарите след вчерашните консултации между ГЕРБ и РБ, продължили бли...