Български капитан на кораб осъди Румъния в Страсбург

Български капитан на кораб осъди Румъния в Страсбург

Българинът Йордан Плечков осъди Румъния в Съда в Страсбург за нарушение на два текста от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи – чл. 7 (забрана за налагане на наказание без закон) и за чл. 1 от Протокол №1 (защита на собствеността). Обезщетението, което трябва да получи Плечков от румънската държава, е в размер на 6500 евро за имуществени и неимуществени вреди.

Йордан Плечков е от Каварна, той е бил капитан на кораб. На 3 май 2002 г., докато е бил на 29 морски мили от бреговете на Румъния, е спрян от служители на румънския военноморски флот, задържан е заедно с товара на лодката и обвинен за незаконен риболов на акула в "изключителна икономическа зона" на Румъния в Черно море и то в период, в който риболовът е забранен. Наредено било временно конфискуване както на кораба, така и на товара, сред който били различни инстументи, уреди за риболов и товар.

На 1 юли 2002 г. Плечков е освободен от ареста, а по-късно предаден на съда в Констанца. По делото е била приложена дипломатическа нота от българска страна, в която се казва, че България и Румъния са ратифицирали Конвенцията от 1982 г. на ООН по морско право, която по принцип установява правната рамка на изключителните икономически зони, но все още между двете страни нямало сключено споразумение за очертаване на тези граници. Изтъква се също така, че санкциите за нарушаване на тези зони не биха могли да включват лишаване от свобода.

На 18 юли 2002 г. съдът в Констанца оправдава Плечков, връща му всички иззети вещи, защото смята, че той не е бил арестуван в зона, обект на румънското право. Съдът изтъква още, че приложимото право не предвижда точната ширина на румънската изключителна икономическа зона и че все още няма споразумение с България за определяне на границите на тези зони.

На 30 септември с.г., обаче, окръжният съд отменя решението на първата инстанция и осъжда Плечков на две години условно с четири години изпитателен срок. Въззивната инстанция смята, че Румъния е имала право да упражни наказателна юрисдикция в сектора, в който Плечков е арестуван. Съдът постановява конфискация на кораба и товара, които по-късно са били продадени на търг.

Според Съда по правата на човека обаче, нито разпоредбите на вътрешното право, нито тълкуването им от съдилищата, правят осъждането на Плечков достатъчно предвидимо. А самата конфискация на вещите на Плечков е намеса в правото на жалбоподателя за мирно ползване на собствеността си.

ЕСПЧ изтъква, че не е компетентен да се произнесе по тълкуването на Конвенцията на ООН по морско право, следователно не може и да определи границите на "изключителната икономическа зона" на Румъния. Съдът в Страсбург обаче отбелязва, че е трябвало да се увери, че разпоредбите на вътрешното право, както са изтълкувани и приложени от съдилищата в Румъния, не са довели до последици, които са несъвместими с Конвенцията за защита правата на човека.

ЕСПЧ отбелязва, че двете съдебни инстанции са стигнали до коренно противоположни решения при интерпретиране на едни и същи факти и правни норми и изтъква, че границите на изключителната икономическа зона е трябвало да бъдат определени преди да се приложат нормите на наказателното право.

Съдът в Страсбург добавя, че тълкуването на съда в Румъния не се основава на установената съдебна практика, а разпоредбите, въз основа на които е осъден Йордан Плечков, не отговарят на условията за законосъобразност по чл. 7 от Конвенцията за правата на човека ("Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на неговото извършване не е било квалифицирано като престъпление по националното или международното право. Не може да бъде налагано наказание по-тежко от това, което е било предвидено за съответното престъпление в момента, когато то е било извършено".) Същевременно с действията си румънските властия са попречили на Плечков да ползва мирно собствеността си.

Съдия Христина Михова се отведе от дело срещу Цветанов заради "Килърите"

Предишна новина

Правното образование се нуждае от промени - от приемните до държавните изпити

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.