28 Май

Владимир Рангелов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

Нели Дечева

прокурор във ВКП

Анелия Ананиева

съдия във ВАС

Теодор Желев

окръжен прокурор - Силистра