28 Ноември

Даниела Костова

съдия, бивш член на ВСС

проф. Цветан Сивков

преподавател

Валя Рушанова

съдия във ВКС

Красимир Ангелов

прокурор във ВАП