Бежанци ли са сирийските "бежанци"?

Бежанци ли са сирийските "бежанци"?
На 4 октомври представители на британската гранична полиция не допуснаха група от 60 сирийски бежанци да се качат на ферибот за Острова във френското пристанище Кале, съобщиха агенциите. Британските власти са заявили на сирийците, че могат да разгледат сл

Законът за убежището и бежанците (Чл.4, ал.5) и Конвенцията за статута на бежанците (чл.31, т.1) пределно ясно казват, че чужденец може да пресече незаконно българските граници за да поиска закрила (убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут)

само ако пристига направо от територия, където са били застрашени животът и свободата му.

Този текст е основополагащ.

Сирийците и другите чужденци, които пристигат от Турция, незаконно пресичайки границата ни, не идват от застрашена зона. Тоест там няма опасност за посегателство срещу тях и поради това извършват престъпление като пресичат незаконно границите на страната ни. Срещу всеки, който извършва престъпление следва да се образува наказателно производство. И това задължение следва да се изпълнява. Умишленото му неизпълнение също би следвало да води до съответните последици. Сигурен съм, че прокуратурата се води от най-добри намерения, като не образува наказателни дела. Но ако прокуратурата и полицейските органи започнат да изпълняват тези си задължения, потокът от имигранти веднага рязко ще намалее, особено ако наказанията сa ефективни. Ето защо би следвало да се обяви сред потенциалните емигранти в Турция, че след определен срок България ще започне да спазва законите си и няма  да толерира незаконното преминаване на границата си.

Идващите от Турция чужденци могат законно да поискат статут на бежанец или дистанционно от там или като се явят на контролно-пропусквателните пунктове на границата ни с Турция или примерно на летище София. На практика, когато в София пристигне самолет от Истанбул, още на ръкава българските гранични полицаи връщат незаконните имигранти. И те се връщат със същия самолет в Турция. Като резултат авиокомпаниите спряха да качват незаконни емигранти.

Вероятно така ще се постъпи и на сухоземната ни граница. И не виждам основания това да се тълкува като нарушение на закона, защото Турция е сигурна държава, където идващите чужденци са в безопасност и няма от какво да бягат. Още повече, че в чл. 13, ал.1, т.13 от закона се казва "Молбата на чужденец за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут се отхвърля като явно неоснователна, когато … чужденецът…идва от сигурна държава по произход или от трета сигурна държава, включена в минималния общ списък, приет от Съвета на Европейския съюз, или в националните списъци, приети от Министерския съвет".

Няма никакво съмнение, че една част от идващите от Турция сирийци са пострадали от гражданската война в Сирия. Но те вече са избягали в Турция, там живеят в прилично уредени бежански лагери и няма опасност за живота и здравето им. Голямата част от сирийците и другите минаващи с тях чужденци идват в България, за да продължат на запад. Тоест това са хора, които търсят по-висок стандарт на живот. Същото което търсят над 1 млн. български емигранти в чужбина. Какво се получава –

българите емигрират, защото живеят бедно в България и за част от тях държавата ни не може да се погрижи. А идват чужденци, за които същата тази държава се грижи,

за разлика от собствените си избягали от България граждани. При това чуждите имигранти нямат основание да влизат незаконно в България. Изкушавам се да направя едно сравнение - сирийските бежанци са в положението на българските роми, намиращи се в чужбина. И едните, и другите търсят начин да отидат в държави, където да живеят по-добре. Виждаме какво става с ромите, които емигрират в развитите западни държави – гледат максимално бързо да ги депортират. Понеже ромският въпрос "се реши" по време на Втората световна война в голяма част от Западна Европа, никоя развита западна държава не иска отново да си го създава.

Няма нищо справедливо в това най-бедната държава в Европейския съюз да се грижи за икономически имигранти, които не са истински бежанци и нарушават българските закони, извършвайки престъпление.

За отбелязване е, че досега на практика

не сме получили нищо съществено от ЕС

за бежанците. Обещава ни се експертна помощ и вероятно някакви средства в бъдеще. Може би ще получим нещо, но това в никакъв случай няма да покрие съществената част от разходите. И нищо чудно аргументът за това да е, че сирийците не са истински бежанци. Както често се случва, Европейската комисия тръгна да помага за проблема с бежанците на богатите средиземноморски държави като Италия и игнорира в пъти по-бедната и в пъти по-малка България. Дали българското правителство не трябва да потърси правата си на равноправен член на Европейския съюз? Има много по-решителни начини за това.

Всяка държава има своя обособена култура и придобивки. Сирийците имат твърде различен начин на живот. Поради това, ако броят им се увеличи, те трудно биха се вписали в типичния за България начин на живот. Идването им в големи количества представлява опасност и за начина на живот на българите, особено в по-големите градове. А това е предпоставка за конфликти и евентуално може да бъде основа за насилие. Примери има в изобилие по света.

Затова и най-развитите държави са въвели визов режим

за да не страдат техните граждани от неподходящи имигранти. Квалификацията на голямата част от сирийските имигранти е ниска. Не случайно българските роми се жалват, че им вземат работата. Поради това тези хора не представляват особен интерес за икономиката и като цяло не могат да заместят напусналите страната българи. Ако искаме читави имигранти, нека да си осигурим такива чрез подбор – образовани и работливи или богати хора от Русия, Украйна, Молдова, Куба, Китай, Индия и др.

Отделен е въпросът, че след като поради безхаберието ни в бедна България са влезли незаконно емигранти,

не е хуманно да се държат жени и деца при нехигиенични условия.

България може да осигури приблизително допустими условия на 5,000 емигранти. Останалите ще живеят в неприемливи от хигиенна и човешка гледна точка условия. А този брой вече е превишен. Поради това въпреки бедността на държавата ни, би следвало тези хора да имат по-нормален достъп до тоалетни и бани. Добре ще е в този труден момент да помогнат и всички български граждани, които имат тази възможност. Но, за да живеят имигрантите при нормални условия, най-важното е час по-скоро да се спре престъпното преминаване на границата ни.

Каква шенгенска граница бихме могли да бъдем, при положение че имигрантите свободно нахлуват в държавата ни?

След това се чудим защо не ни искат в Шенген. Но коя държава ще ни иска в Шенген  след като ако ни приемат голям брой чужди емигранти ще могат свободно да нахлуят в другите страни-членки на Шенгенското споразумение.

Не отговаря на истината казаното от еврокомисаря ни Кристалина Георгиева,

че Конвенцията за статута на бежанците забранявала да се затварят границите извън пропусквателните пунктове (което тя имаше пред вид). Просто не си е прочела Конвенцията. Както вече стана дума, Конвенцията допуска незаконно преминаване на бежанци, само ако са заплашени в съседната държава. Какъвто не е случаят с България. Така нареченото затваряне на границите извън пропусквателните пунктове са си мерки за охрана на границата, където е забранено тя да бъде пресичана. Напълно в съответствие с международноправните актове България не бива да допуска да се пресичат границите й извън пропусквателните пунктове. Поради това, физическите пречки – например загражденията на определени части от границата, по никакъв начин не са забранени и са напълно в съответствие със закона. И в САЩ има триметрови стени на много места по границата с Мексико. Не е възможно в кратки срокове да се направи заграждение по цялата граница с Турция. Но местата за лесно преминаване не са толкова много и подлежат на заграждане, без това да струва прекомерно скъпо.

Истинското затваряне на граница означава затваряне на пропусквателните пунктове, което никой не е възнамерявал да прави. И, естествено, парламентът гласува решение да не се затваря границата.

В Турция сирийските бежанци живеят при по-нормални условия, отколкото в България. Естествено, Турция има интерес да пуска сирийските емигранти към България. По този начин си спестява разходи, усилия и опасност от епидемии. Затова и

турската гранична охрана ги пуска свободно да преминават през иначе добре охраняваната от Турция граница.

България спешно трябва да постави остро пред Турция този въпрос, като се изтъкне също така, че ако Турция не вземе мерки, може да се започне строеж на защитна стена по границата. Турция е изключително чувствителна на тема заграждения по границата. Но, от друга страна, Турция вече взе решение да се построи защитна стена по част от границата й със Сирия, така че трудно може да възразява. Въпреки че, за разлика от сирийците, които идват от Турция в България, идващите от Сирия в Турция сирийци са истински бежанци. И съгласно  Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. Турция би следвало да им дава закрила.

Необходимо е да се вземат спешни мерки незаконно влезлите в България имигранти да бъдат връщани

по съответния ред в Турция. Съгласно чл.4, ал.3 Закона за убежището и бежанците "Чужденец, влязъл в Република България, за да поиска закрила, или който е получил закрила, не може да бъде връщан на територията на държава, в която са застрашени неговият живот или свобода". Абсолютно същият текст го има в Конвенцията за бежанците – чл. 33, озаглавен "Забрана за експулсиране или връщане на бежанци":

 1. Никоя договаряща държава няма по какъвто и да е начин да експулсира или връща ("rеfоиlеr") бежанец до границата на територията, където са били застрашени животът или свободата му."

По аргумент на противното може да бъде връщан на територията на държава, където не е застрашен неговият живот или свобода. И тъй като това е текст от конвенция, която има по-голяма сила от вътрешното право, то този текст има приоритет пред разпоредби на вътрешното право. От друга страна, чл. 29, ал.1, т.1 от Закона за убежището и бежанците казва, че по време на производството чужденецът има право да остане на територията на Република България. Този текст би обезсмислил текста от Конвенцията, освен ако чл.29 има пред вид само случая, когато чужденецът пристига директно от държава, в която има опасност за живота и свободата му. Изводът е, че връщането на имигрантите (твърдящи, че са бежанци) в Турция е напълно законно. Те и от там могат да си кандидатстват за статут на бежанци в България, като производствените действия за статут могат да се провеждат и в съответното българско консулство.

След като връщането от летищата, които се явяват въздушна граница на България, е възможно, то е възможно и връщането от сухоземната ни граница през съответните пропусквателни пунктове. Ако се договори с Турция, че след примерно 10 дни всички незаконно влезли ще бъдат връщани обратно в Турция, ако това се разпространи сред сирийските бежанци в Турция, потокът от имигранти ще секне. Ако Турция не желае да приема обратно имигрантите, то освен търсенето на наказателна отговорност, ще е необходимо да се пристъпи и към поставянето на не много скъпи заграждения в някои райони на границата с Турция.

Що се отнася до влезлите в България имигранти, нека българското правителство да положи усилия и да улесни придвижването им към държавите, където те искат да отидат. Това може да стане чрез прилагането на няколкото регламента на Европейския съюз. Съгласно чл.31, т.2 от Конвенцията "Договарящите държави се задължават да не прилагат по отношение придвижването на такива бежанци каквито и да било ограничения освен необходимите". Има набор от административни мерки, които могат сериозно да улеснят дошлите в България емигранти да се придвижат към крайната си цел – в други държави.

Нека правим разлика между истинските бежанци и незаконно влезлите икономическите имигранти. Разликата е очевидна. И правителството трябва да се задейства спешно.

Едно ново решение на КС би могло да оправи кашата, която парламентът създаде

Предишна новина

Абсурдно е да бъдат съдени бежанци, влезли у нас, за да търсят закрила

Следваща новина

Коментари

16 Коментара

 1. 17
  facepalm | нерегистриран
  2
  -5

  По неграмотно написана статия свързана с материята за бежанците и международните норми и стандарти не бях чела! Ако авторът си беше направил труда да провери, Турция е ратифицирала Женевксата конвенция от 1951 обаче с една лека резервация: дава статут на бежанци само на лица, идващи от Европа. Т.е. Конвенцията не се прилага за хора търсещи убежище идващи от други части на света. Така, че този псевдо - основополагащ аргумент, че Турция е сигурна страна отпада, понеже Турция не е длъжна според конвенцията да им осигури закрила или да им предостави статут на бежанци. И е желателно да се прочете регламентът Дъблин, където се регламентира коя държава е длъжна да разглежда молбите за закрила, преди да се пишат глупости, че сме могли да ги пуснем свободно към Европa. Законите са си закони, друг е въпроса колко е честно. И мен не ме кефи да карам с 60км на път с три платна в едната посока, или да спирам на червен сфетофар, ама това е положението. Не можем да избираме, кои закони да спазваме, и кои не. Deal with it!

 2. 15
  МНОГО ЯКА СТАТИЯ! | нерегистриран
  7
  -2

  Дано съответните хора от правителството имат мозък в главата и да осъществят предлаганите мерки.

 3. 14
  Виж Речник на българския език - може и пропусквателен | нерегистриран
  2
  -1


  Речник на българския език  пропусквателен — прилагателно име (тип 79) редактиране


  Значение
  Словоформи


  С дефиси (къси тирета) са показани възможностите за сричкопренасяне.


  ед. ч.

  м. р.

  про-пус-к-ва-те-лен

  непълен член
  про-пус-к-ва-тел-ния

  пълен член
  про-пус-к-ва-тел-ни-ят

  ж. р.

  про-пус-к-ва-тел-на

  членувано
  про-пус-к-ва-тел-на-та

  ср. р.

  про-пус-к-ва-тел-но

  членувано
  про-пус-к-ва-тел-но-то

  мн. ч.

  про-пус-к-ва-тел-ни

  членувано
  про-пус-к-ва-тел-ни-те

 4. 13
  Батко | нерегистриран
  1
  -1

  Пише се ПРОПУСКАТЕЛЕН , а не ПРОПУСКВАТЕЛЕН !!!!

 5. 12
  До грамотен: ИМА РАЗЛИКА МЕЖДУ ЕМИГРАНТ И ИМИГРАНТ | нерегистриран
  4
  0

  Емигрантът е този, който иска да отиде в друга държава, напускайки собствената си държава.
  А имигрант е този, който иска да се пресели в дадена държава, т.е к. влиза в дадената държава. При излизането имаме емигранти. При влизането - имигранти.
  Съответно различни са понятията емиграция и имиграция.

 6. 11
  грамотен | нерегистриран
  4
  -2

  Назначавайте само журналисти, които са в състояние да напишат думата емигрант правилно или поне да използват граматиката на уърд-а.

 7. 10
  1.11 | нерегистриран
  4
  -1

  Страхотна статия! Поздравления за автора.

 8. 9
  Орлин | нерегистриран
  5
  0

  До коментар [#8] от "8":

  Ролята на гранична полиция не е ли ОХРАНАТА на държавната ни граница? И как се охранява- като НЕ СЕ ДОПУСКА НЕЛЕГАЛНОТО И ПРЕМИНАВАНЕ. Какво прави родната ни гранична полиция- всичко което премине се посреща с хляб и сол и става бежанец. ИСТИНАТА Е ЧЕ НЯМАМЕ ДЕЙСТВАЩА ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ!

 9. 8
  8 | нерегистриран
  19
  -2

  Интересно защо тези емигранти, наречени бежанци, не преминават пред КПК-тата, и на влизане да поискат статут, а пресичат границата ,все едно се намират в двора на къщата си?
  И факт- в Турция няма война, влизайки в Турция-да поискат и получат турски статут на бежанец, а не да искат статут на бежанец в България-което отваря пътя за законна емиграция в ЕС или оставане в България-завинаги. Което говори,че това са емигранти, а не бежанци. Бежанци са в Турция-там са намерили спасение. В ЕС- са емигранти, и то нелегални. Я помислете заради 1000 рома Франция какъв шум до небесата вдигна-а ромите законно ,като ЕС граждани могат да отидат във Франция, а ние трябва да приемаме нелегални емигранти-вече почти 10 000 и идват още?

 10. 7
  К. Матев, Н. Кондулов, Григор Сотиров и други набедени за юристи | нерегистриран
  5
  -6

  До коментар [#6] от "К. Матев":
  "К. Матев", имаш свободата да пишеш глупости, лъжи или...просто да построиш Великата българска стена...Китайската велика стена е едно от “7-те чудеса в света”, а Великата българска стена ще е “8-то чудо в света”.
  Строителството на Великата стена е плод на ума и труда на древните китайци. При построяването й е използван ръчен труд, това е почти непонятно за съвременниците

 11. 6
  К. Матев | нерегистриран
  7
  -1

  На всички е известно, че в момента няма споразумение с Турция за връщане на бежанците. Затова е необходимо България на двустранна основа да окаже натиск на Турция да се върнат само част от сега влезлите бегълци като Турция бъде заплашена с поставяне на заграждения по границата. Това на Турция й е доста чувствителна тема. Има българо-турска комисия, където може да се постигне такова временно споразумение. По-същественото е да се спре идването на нови бежанци, защото България няма как да им осигури прилични условия за живот.

 12. 5
  К. Матев, Н. Кондулов, Григор Сотиров и други набедени за юрист | нерегистриран
  8
  -4

  До коментар [#4] от "К. Матев":
  К. Матев, България не може да връща незаконно влезлите от Турция бежанци. България, респективно EС не са подписали споразумение за реадмисия с Турция и не може да връщат обратно нелегално пресеклите границата в Турция. Турция обвързва подписването на споразумението за реадмисия с условието да отпаднат визите за пътуване на турски граждани в ЕС. „Реадмисия“ означава връщането от държавата заявител и приемането от запитаната държава на лица (свои граждани на запитаната държава, граждани на трета страна или лица без гражданство), за които е установено, че нелегално са влезли, намират се или пребивават в държавата заявител. Отивайте да учите ...

 13. 4
  К. Матев | нерегистриран
  6
  -4

  Напълно вярно е, че Чл.10 от Регламент 343/2003 и реализацията му чрез Регламент 1560/2003 г. възлагат на България да разгледа исканията за убежище на незаконно влезлите от Турция. Но това с нищо не променя казаното от автора, че незаконно влезлите бежанци могат да бъдат връщани по съответния ред в Турция и че България може да създава административни улеснения при спазването на регламентите, така че да улесни придвижването на искащите убежище към други държави. Това са си две отделни неща, като и двете са правилни.

 14. 3
  Григор Сотиров, набеден си за юрист, прочети Регламент „Дъблин ІІ“ | нерегистриран
  8
  -9

  Съществува специален институт на международното право, т.нар. бежанско право, с което ти жестоко си скаран. Предмет на бежанското право е принудителната и насилствената миграция. Бежанското право е част от административното право и международното публично право, но неговата проблематика все още е много слабо засегната в някой от юридическите факултети на българските университети. Това право следва да се отграничи от т.нар. миграционно право което е по-широка категория и се занимава с въпросите за административноправния статут на чужденците пребиваващи в България уредени основно в Закона за чужденците в Република България. С оглед присъединяването на България към ЕС, след 2007г. тази материя претърпя ново развитие продиктувано от реципирането на достиженията на европейското право. Основно, то се отнася до новото тълкувание на термина „чужденец” и съответно „бежанец”, при което гражданите на ЕС с определени уговорки не влизат в тези категории. В Закона за убежището и бежанците се уреждат видовете особена закрила която държавата следва да предостави на определени категории лица във връзка със защита на техните основни човешки права. "Търсещото убежище лице не може да бъде прехвърлено в държава членка, в която би било изложено на опасност от нечовешко отношение... Правото на Европейския съюз не допуска необорима презумпция, че държавите членки спазват основните права, предоставени на търсещите убежище лица", това постановиха върховните магистрати от Съда на ЕС в Люксембург.
  Става въпрос за прилагането на Регламент "Дъблин ІІ" от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна. В процедурата е предвидено, че една-единствена държава – членка на ЕС е компетентна да се произнася по молбите за убежище от граждани на страни извън Съюза. Казано на по-прост език, това е първата страна-членка на ЕС, в която за първи път са попаднали хората търсещи убежище.

 15. 2
  Н. Кондулов | нерегистриран
  7
  -2

  Българското общество не разбира, че е в интерес на бежанците да се спре потокът от бежанци. България едва поема 5,000 човека. А останалите ще живеят в още по-скотски условия. Предлаганите мерки трябваше отдавна да се предприемат от правителството.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.