Докога ще браним доходите на калпавите адвокати?

Преди месец Висшият адвокатски съвет публикува проект за промени в Наредба №1 за адвокатските възнаграждения. На 13 октомври промените бяха одобрени в закрито заседание, а миналия вторник бяха обнародвани в "Държавен вестник", така че вече са в сила. Какво се променя?Има 10 увеличения, 2 намаления...
post-featured-image-51994.jpg

Освен UBER и франчайзът на таксиметрови услуги пречи на някого

Последните изменения на закона за автомобилните превози са кратки и пределно ясни. Остава изискването таксиметров превоз на пътници да "може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения...

България поддържа най-много прокурори в ЕС на глава от населението

Българите плащат едни от най-високите разходи за съдебна власт като процент от държавния бюджет спрямо останалите европейски страни със сходни или сравними съдебни системи. Това показва доклад на Съвета на Европа върху европейските съдебни системи от 2014 година. Бюджетът на българската съдебн...