post-featured-image-32659.jpg

Необходима ли е промяна в системата за управление на средства от фондове на ЕС в България?

Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014–2020 г. е сред най-горещите теми в Брюксел в момента. МФР на Европейския съюз (ЕС) определя разходите по отделните политики и ще се отрази пряко и косвен...