post-featured-image-31659.jpg

Миланският едикт утвърждава равноправието на християнството

През 2013 г. във всички държави, в които християнството е доминиращо вероизповедание, се чества 1700-годишнината от издаването на Миланския едикт. Прието е, че той е издаден  през 313 г. и неиз...