post-featured-image-45870.jpg

Продължава абстрактността около изпитите за интеграция в ЕС на граждани на трети страни

Съдът на Европейския съюз се произнесе, че "държавите членки могат да изискват от гражданите на трети страни да положат успешно изпит за проверка на интегрирането в обществото преди събирането н...
post-featured-image-44895.jpg

Допустима е глоба до 1000 евро при неуспешен изпит за гражданска интеграция

Държавите членки на Европейския съюз имат правото да задължат гражданите от трети страни, които желаят дългосрочно да пребивават на територията им, да положат успешно изпит за гражданска интегра...
post-featured-image-44434.jpg

Съдът в Люксембург грабва наградата "Теодор Хойс" за доизграждане и опазване на демокрацията

Съдът на Европейския съюз е ще бъде отличен с юбилейната 50-та награда "Теодор Хойс" заради безкомпромисното отстояване с решения си на правата на европейските граждани, съгласно Хартата на основнит...
post-featured-image-44162.jpg

Дискриминирани ли са в ЕС хомосексуалните, когато искат да дарят кръв?

Допуска ли правото на Европейския съюз отказ на компетентните институции да приемат като кръводарител мъж, който е имал сексуален контакт с друг мъж? Този казус е повод за решението на Съда на Европ...
post-featured-image-43400.jpg

Страните-членки не могат да отказват автоматично помощи на граждани на ЕС

"Автоматичното изключване на гражданин на Европейския съюз от достъп до обезщетения за социално подпомагане, без на този гражданин да бъде разрешено да докаже наличието на реална връзка с приемащата...
post-featured-image-43368.jpg

Състезание с един кон за български генерален адвокат в Люксембург

Изборът  на първия български генерален адвокат в Съда на Европейския съюз в последната си фаза – събеседване с комисия, определена от министъра на правосъдието, приключи с един-единствен състез...
post-featured-image-43030.jpg

Присъединяването на ЕС към ЕКПЧ – между трезвия правен анализ и популизма

"Сагата с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) все повече заприличва на лабиринт, чийто изход остава илюзорен. Пр...
post-featured-image-42888.jpg

Ако един медицински апарат дефектира, се приема, че има проблем с всички от модела

При потенциален дефект на даден медицински апарат всички стоки от същия модел могат да се квалифицират като дефектни, постанови Съдът на Европейския съюз. От този пореден акт в защита на клиента...
post-featured-image-42815.jpg

Европейската централна банка не е компетентна да регламентира тотално системите за клиринг

Общият съд в Люксембург отмени публикуваната от Европейската централна банка (ЕЦБ) на 5 юли 2011 г  Рамка за надзор на Евросистемата, която описва ролята на ЕЦБ в надзора на "платежните сис...
post-featured-image-42738.jpg

Кога дезертьорите от бойното поле имат право на убежище в ЕС

Деликатното равновесие между дезертирането от армията и отказът от участие във извършване на военни престъпления стана тема за произнасяне и от Съда на Европейския съюз в Люксембург. Евромагистр...
post-featured-image-41377.jpg

Уволнението заради затлъстяване невинаги е дискриминация

Консумирайте отговорно от обилните трапези през предстоящите дълги коледни и новогодишни празници. Така не рискувате да бъдете уволнени след завръщането си на работа, заради рязко увеличение на кило...
post-featured-image-40778.jpg

Вносът на опитни животни в ЕС е освободен от мито, но не и на клетките им

Вносът в Европейския съюз на специално подготвени за лабораторни изследвания животни е освободен от митни сборове, постанови Съдът на ЕС в Люксембург. Условието е те да са предназначени за публични...