post-featured-image-91483.jpg

Неправилно нареден банков превод - какво да правим?

В гражданскоправните и търговските отношения ежедневно се извършват огромен брой банкови преводи. По-голямата част от тях се осъществяват успешно и парите постъпват в сметката, за която са предназначен...
post-featured-image-91048.jpg

Кога отговорността на работодателя за вреди от трудова злополука може да бъде намалена или изключена?

Основни принципи и нормативни изисквания в трудовото и осигурителното право са - работодателят да осигури на своите работници и служители нормални и безопасни условия на труд, както и да ги обезщети за...
post-featured-image-91027.jpg

Какви са условията за придобиване и използване на огнестрелно оръжие за граждански цели?

В контекста на последното тежко криминално деяние, което медиите оповестиха и което е било извършено с огнестрелно оръжие, се появи идеята за тази статия. В нея обаче няма да откриете коментар на крими...
post-featured-image-90963.jpg

Кога сключването на договор от пълномощник без представителна власт е престъпление?

По въпроса за правните последици от договор, сключен от пълномощник, който не разполага с надлежно учредена представителна власт, е изписано много. Хипотезите са разнообразни. Възможно е мнимият пълном...
post-featured-image-90940.jpg

Заразяването с вирус на работното място представлява ли професионално заболяване и защо е важен отговорът на този въпрос?

Сред практикуващите юристи се обсъжда темата дали представлява професионална болест заразяването с инфекциозно заболяване на работното място. Дебатът е свързан основно с разпространението на Covid-19 с...
post-featured-image-90784.jpg

Правна уредба на ваксинирането. Задължителното ваксиниране. Имунизационният статус като източник на ограничения

Актуалната в момента тема за ваксинирането срещу Ковид – 19 е свързана с дебати и полюсни нагласи. Не те обаче са предмет на настоящата статия. В нея вниманието е насочено към правната уредба на...