post-featured-image-89014.jpg

Особености на договора за прехвърляне на имот срещу пожизнена рента

Договорът за прехвърляне на имот срещу задължение за заплащане на пожизнена рента не е широкоразпространен въпреки положителните му страни. Този тип договори биха могли лесно да се приспособят към днеш...