post-featured-image-88900.jpg
Щерьо Ножаров, член на експертния съвет към прокуратурата:

Повечето критики към предложенията за изменения на НПК имат литературен, но не и правен характер

“Предложенията на прокуратурата за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) отговорят на практиката в останалите държави-членки на ЕС. Аз също следя критиките и знам, че има изявления и...