post-featured-image-83728.jpg

За първи път криптовалутите станаха обект на регулация от българското законодателство

В бр. 94 от 2019 г. на Държавен вестник бяха обнародвани промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари. С тях се разширява кръгът от задължени лица по закона, които следва да отговарят на нор...