Адвокатската тайна няма да бъде нарушена

Адвокатската тайна няма да бъде нарушена

Народното събрание прие окончателно на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). С това, по отношение на адвокатурата отпадат правилата за разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм по отношение на информацията, предоставена им от клиентите. Изключението обаче няма да важи, ако те са наясно с това, че някой иска от тях конкретен съвет как да извърши тези престъпления.

"Това изключение не се прилага, когато лицето по чл. 4, т. 15, упражняващо регламентирана в Закона за адвокатурата дейност:

1. взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма;

2. дава правната консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма, или

3. знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма", гласи конкретният текст в закона.

Отпада и задължението дружествата да внасят в Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) вътрешните си правила срещу прането на пари. Те ще имат 6 месеца, след като ДАНС публикува рисковете на страницата си, да ги идентифицират и да ги включат в своите фирмени правилници.

Част от текстовете в първоначалния вид на законопроекта провокираха огромно недоволство сред различни професионални общности и най-вече сред адвокатите, които се опасяваха, че така предложените изменения ще ги превърнат в "агенти на ДАНС", тъй като в проекта бе предвидено, че те трябва да докладват в дирекция "Финансово разузнаване" към Агенцията за всички съмнителни операции или сделки на свои клиенти. Недоволството им наложи поредица от срещи с представители на законодателната власт и ръководството на ДАНС, вследствие на които беше постигнат консенсус.

Съгласно приетите на второ четене текстове освен това данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните - данните за тях се заявяват за вписване. Освен това приетите изменения разширяват и кръга от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и които подлежат на по-обстойно проучване от спецслужбите.

Още по темата

България е в челните позиции по брой преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз

Предишна новина

Трето място за Софийския университет на състезание в Съда на Европейския съюз

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.