Адаптира ли се правосъдието в България към децата престъпници и нарушители?

Адаптира ли се правосъдието в България към децата престъпници и нарушители?
Снимка: Министерство на правосъдието, пресцентър. Синята стая е в Хасково

Министерството на правосъдието изгради общо 12 „сини стаи“ в страната с помощта на финансовата помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Помещенията за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни по граждански и наказателни производства се ползват активно от 2018 г. в съдебните райони на  Варна, Плевен, Козлодуй, Враца, Хасково, Смолян, Добрич и Разград в Силистра, Кърджали, Търговище и Ловеч.

По проекта на министерството по Българо-швейцарската програма са обучени за работа с деца са 112 съдии, прокурори, полицейски служители и социални работници в страната.

Насилието между малолетни и непълнолетни е наболяла тема, за която надали скоро ще спре да се говори, тъй като винаги, във всяко общество има подобни прояви, колкото и цивилизовано да бъде то. Все пак с цел намаляване на случаите на побои между децата и насилието упражнявано от тях върху възрасни хора, както и превенцията на последващи психологически проблеми за подрастващите, са създадени т.нар. „сини стаи“.

Работата с децата, жертва на престъпления и такива, които са правонарушители, е особено деликатна. За постигането на доверие при изслушването им, както по наказателни, така и по граждански производства са нужни не само обучени професионалисти, но и подходяща среда.

Какво представляват сините стаи и как се работи с децата в тях

В сините стаи се позволява разпитът/изслушването на детето да се проведе в щадяща за него атмосфера, в присъствието на всички предвидени участници (вещи лица) за съответния етап на наказателното/гражданското производство ( Както е известно съществуващите у нас системи за правораздаване при деца са разделени на гражданскоправна и наказателноправна. Първата се занимава с децата в риск, а втората – с деца в конфликт със закона. В зависимост от насоката на поведението на детето, мерките за закрила са различни). С детето се работи по специализирана методика, подходяща за възрастта.

За да се минимизират неприятните усещания, за подрастващото лице, помещенията са оборудвани по начин, по който то да се почувства в приятелска и домашна атмосфера.

Синята стая включва две помещения, които имат отделни входове. Свързани са чрез обща стена,  със специално стъкло. Психолози и съдебни експерти, обучени за работа с деца, водят диалог с непълнолетните и малолетните в стаята с цветни стени, оборудвана с мека мебел и играчки, а съдиите, прокурорите, полицаите и адвокатите следят разговора в съседно помещение. Те задават въпроси на детето чрез експерта, чрез аудио техника.

Сините стаи са неизменна част от етапите на разследване. Към момента подобни помещения има в София, Шумен, Видин, Сливен, Монтана, Стара Загора и те са в тясно сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Европейска комисия, Съветът на Европа, Министерството на правосъдието, Прокуратура на Република България.

Прилагаме карта на сините стаи в страната, както и легенда към нея, чрез която може да се види, кои стаи от кои организации/институции са отворени (*картата е на Института по социални дейности и практики

Сини стаи има още и в Смолян, Добрич, Разград, Силистра, Ловеч, Търговище и Кърджали и др. областни градове в страната.

Любопитен факт е, че към 2018 г. единствената синя стая в рамките, на която и да била прокуратура в България е открита в Кюстендил. Тя е по идея на председателя на Районна прокуратура- Ивайло Илиев.

Участниците при разпита на малолетното или непълнолетното лице се наричат вещи лица.

Съгласно НПК - Чл. 140. (1) Малолетният свидетел се разпитва в присъствието на педагог или психолог, а когато е необходимо, и в присъствието на родителя или настойника. Тоест НПК казва, че не е необходимо да присъства вещо лице-психолог или психиатър или съдия. Разпит могат да водят съдия, следовател, прокурор, социален работник, психиатър, психолог, експерти обучени за разпити на непълнолетни лица.  Участието на родител е по преценка на разследващия орган, съобразена със становищата на експерт.

В последно време отново на преден план излезе потресаващата агресия на малолетни и непълнолетни, упражняващи насилие, както помежду си, така и над по-възрастни и безпомощни лица (случаят във Видин).

Данни и наказателни процедури

Всъщност децата в конфликт със закона са заподозрени, обвинени или признати за виновни в нарушаване на наказателния закон. Говорейки за правни процедури, участниците в тях често биват подложени на многократни разпити, поставени са в различна обстановка, която предлагат именно сините стаи. Щадящото детско правосъдие приема, че съдилищата могат да бъдат силно средство за положителна промяна в живота на децата и в същото време признава, че понастоящем в реалността правосъдната система най-често е източник за допълнителна травма.  

Интересна статистика ни предоставят от ОАК Fondation - За детското и младежко правораздаване в България можем да съдим по децата, спрямо които са наложени възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. По данни на обобщен анализ за проблемите на децата от всички административни региони на България, изготвен по проект „Гласът на българските деца“ на Българското училище за политика, броят на децата с наложени възпитателни мерки е намалял от 6413 през 2013 г. на 5567 през 2016 г. Най-много възпитателни мерки през 2016 г. са били наложени на деца в Югозападния регион, а най-малко – в Североизточния регион.

Според НК наказанието на непълнолетните се налага с цел преди всичко те да бъдат превъзпитани и подготвени за общественополезен труд. Ако непълнолетен извърши престъпление, което не представлява голяма обществена опасност поради увлечение или лекомислие, прокурорът може да реши да не се образува досъдебно производство, а съдът - да не бъде предаван за съдене, ако спрямо него могат да бъдат приложени възпитателни мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. На непълнолетни могат да се прилагат само следните наказания: лишаване от свобода, обществено порицание, лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Наказателно-процесуалният кодекс определя реда, по който се извършва наказателното производство. Глава 30 от НПК урежда особените правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни – мерки за неотклонение, разпит, състав на съда. Делото се води при закрити врати, освен ако не е от обществен интерес да е открито.

Конвенцията на ООН за правата на детето препоръчва организирането на специализирано, гъвкаво и различно правосъдие за лица под 18-годишна възраст.

Дали правосъдната система в България е достатъчно адаптирана към правата и особените нужди на децата?

Според ОАК Fondation има липса на синхронизация между институциите и различните нормативни актове за справяне с детската престъпност. Системата за закрила и системата за противообществени прояви действат без обща координация, без взаимна информация, като всеки работи в рамките на своите задължения.

От съдебни решения е установено, че изпращането в интернат е често прилагана мярка за бягство от училище или от дома, конфликт със съученици или учители, скитничество, просия, което не помага, а по-скоро задълбочава лошото поведение на децата.

Ето и снимки на сини стаи, изградени от Министерството на правосъдието с финансовата помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество:

 

Още по темата

Конкретните предложения на прокуратурата за НПК: Касационната проверка на дела да стане извънредна, вместо задължителна

Предишна новина

"Правен свят" - Видео обзор (16.10.2020)

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.