НАЙ-ВАЖНОТО

Последни Новини

Мащабни промени в ДОПК: Непотърсените в шестмесечен срок вещи, продадени от НАП при публична продан, да се считат за изоставени в полза на държавата

Увеличават санкциите за неоказване на съдействие на орган по приходите или възпрепятстване упражняването на правомощията му
Съдията-художник Светослава Колева от Апелативен съд-Варна:

Рисуването е средство за бягство от действителност, в която попадаш, но не искаш да останеш

Рисуването изисква време, изисква спокойствие и подходящо място. Рядко ми се случва да имам тези неща накуп, но имам чувството, че моментът отново наближава, казва магистратът

Да критикуваш Брюксел и Берлин в „Политико“

Поразиите, които Христо Иванов направи като правосъден министър, са съизмерими с ампутиране на сонара при морските и океански обитатели, чрез който те се ориентират в собствената си среда