Предлагат ни да лекуваме разстройство с разслабително

Само напълно неграмотен човек може да заяви, че "изискването за определена сума пари за започване на бизнес е абсолютна формалност". За съжаление точно този израз прочетох в мотивите на законопроекта на правителството за промяна на Търговския закон. С аргумента, че изискуемите 5000 лв. минимален капитал за създаване на ООД могат да се изтеглят още на следващия ден след регистрацията на дружеството, следователно те са само една бюрократична пречка.

Трябва човек да е пълен лаик, за да не знае, че в нашия Търговски закон има серия норми, които са насочени към събиране и закрила на капитала. Така например в чл.138, ал.3 се казва: "Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала." И по-нататък: "както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 спадне под размера на вписания капитал." Това общо събрание се свиква не на коледно парти, а за да се предприемат мерки, за да се осигури имуществото да не е под размера на капитала.

Вярно е, че капиталът на капиталовото дружество не дава 100% гаранция за кредиторите, че техните вземания ще могат да бъдат удовлетворени по всяко време. И точно по тази причина много от страните по света са се отказали от гаранционната функция на капитала. Но много от държавите не са направили такава стъпка, включително и повечето страни от ЕС. В европейските страни се изисква много по-висок минимален капитал, отколкото в България. В Германия например прагът е 25 000 евро, в Австрия –
35 000 евро и т.н.

Вярно, на много места може да се регистрира фирма и със символичен капитал. Германия въведе от 1 ноември 2008 г. нов вид ООД, за което не важи изискването за минимален капитал от 25 000 евро. Но както в Германия, така и във Франция и в другите страни, не беше направено просто намаляване на капитала. Този подход беше съчетан със серия рестриктивни норми, които да гарантират сигурността на оборота и да не подлагат кредиторите на неоправдани рискове. Например едно такова дружество не може да разпределя печалба, докато чистият размер на имуществото му не надхвърли 25 000 евро – минималния изискуем капитал за регистрация на ООД по общия ред. Подобна мярка обаче изобщо липсва в представения законопроект. Освен това отказът от гаранционна функция на капитала се компенсира с т.нар. Durchsgrifthaftung ("проникваща отговорност") на управителя. В случай че дружеството допусне кредиторите му да не могат да бъдат удовлетворени, може да се стигне до личната отговорност на неговия управител. Подобна законова мярка също отсъства в законопроекта. Иначе казано, налице е механично сваляне на капитала, без никакви гаранции за кредиторите. А те вървят ръка за ръка. Ако България реши да тръгне по този път, трябва да направи съществена реформа в дружественото си право.

У нас обаче не се обмислят и предлагат подобни гаранционни механизми – нищо подобно. Чули-недочули – предлагат законопроект с един-единствен текст – 5000 лв. минимален капитал стават 100 лв., минималната вноска от 10 лв. става 1 лев. А понеже се предлага и възможност за първоначална вноска от половината сума, значи излиза, че е достатъчно е да имаш 50 стотинки и вече си горд съдружник в дружеството.

С подобна промяна в закона може да се постигне само едно нещо – всички налични събирателни и командитни дружества незабавно ще се преобразуват в ООД, за да избягат от личната и неограничена отговорност на съдружниците. По този начин не само няма да оправим междуфирмената задлъжнялост, а ще я увеличим до неимоверни размери. Това е въпиющо невежество и безотговорност.

Иначе казано, предлагат да лекуваме човек с разстройство, като му даваме разслабително.


 

 


 

 


Всеки гражданин с фирма

Предишна новина

"Петерка & Партнърс" – с офис и в София

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.